Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

100 år av ojämställda bilder - gör din egen valaffisch-quiz

Bild på valaffisch 1Nästan dubbelt så vanligt med män än kvinnor på svenska valaffischer. Och när kvinnor avbildas är det oftast som försvarare av hem, familj och barn – eller som offer för motståndarnas politik. Först de senaste 20 åren har det skett en förändring.

Det visar en undersökning som JMG-forskarna Nicklas Håkansson, Bengt Johansson och Orla Vigsø har gjort av svenska valaffischer under hundra år.

Passa på att testa dina egna affischkunskaper i JMG:s special 8 mars-quiz längre ner i artikeln!

 • Kvinnor! Gör er plikt på valdagen!
 • Han vet vad valet gäller.
 • Vi kvinnor får bära bördan. Skydda oss och våra barn.

Det är några exempel på slogans på de 1 450 affischer 1911-2014 som JMG-forskarna granskat ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv.

Nicklas Håkansson, Bengt Johansson och Orla Vigsø vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) ville inför hundraårsfirandet av rösträtten undersöka om och i så fall hur partierna gjort könstillhörighet relevant i sin valpropaganda genom tiderna.

De skriver om resultaten i kapitlet Ojämställda bilder ­i boken Rösträttens århundrade som Riksbankens Jubileumsfond gett ut i samband med jubileet (Makadam förlag).

Spelar kön och jämställdhet någon roll?

Syftet var att undersöka:

 • Hur vanligt är det att kvinnor respektive män uttryckligen tilltalas i valaffischernas budskap?
 • Hur beskrivs och avbildas kvinnor och män?
 • Har jämställdhet blivit en fråga som uttryckts på valaffischerna?
 • Vad har det handlat om, och hur har partierna illustrerat det?

Undantag i historien

Strax efter att rösträtten utökades på 1920-talet tog partierna tillfället i akt att uppmana kvinnor att utnyttja sin rösträtt, exempelvis genom kvinnogestalter som pekar med hela handen med ett direkt, uppfordrande tilltal: ”Kvinnor! Gör er plikt på valdagen!”

En annan intressant period är 1940-talet då en partipolitiskt oberoende kommitté lät ta fram affischer med syftet att öka kvinnorepresentationen i politiken ­– 50 år före ”varannan damernas”. På affischen som flera partier använde syns en grupp figurer på väg till riksdagshuset där exakt hälften är kvinnor, vilket enligt forskarna får betraktas som ganska radikalt.

Stereotyper som befäster könsroller

I övrigt är det huvudsakligen stereotypa avbildningar av kvinnor som förmedlas fram till 1980-talet. Affischerna snarare befäster än utmanar könsroller och stereotyper.  Kvinnor förekommer endast i egenskapen av att de är just kvinnor eller eventuellt mödrar.

I början av 1970-talet försöker några medvetet att utmana könsstereotyperna, till exempel socialdemokraternas affisch med budskapet ”Mer tid för barnen” (1976) där en man sitter med två små barn i knät. Det är första gången som ett budskap om familjepolitik illustreras med en man och barn.

Valaffisch 2Konventionerna bryts på 1990-talet

Men det ska dröja ytterligare något decennium innan konventionerna bryts konstaterar författarna och skriver:

”Just 1990-talet utgör en viktig tid av förändring av valaffischerna när det gäller gestaltning av könen och jämställdhetsfrågorna. Detta är också en tid då jämställdhet lyfts fram i politiken, bland annat genom Stödstrumpornas opinionsbildning och ’varannan damernas’-kampanjer i partierna… Förändringarna sammanfaller också med en professionalisering av kommunikationen i partiernas valkampanjer”.

Endast en jämställd valrörelse

Sett över hela hundraårsperioden är det nästan dubbelt så vanligt med män än med kvinnor på valaffischerna.

Även om skillnaden mellan könen minskar påtagligt från 1980, är det fortfarande 50 procent fler män än kvinnor på affischerna.

Och hittills har det endast hänt i en valrörelse, 2006, att kvinnor förekommer lika många gånger som män.

 8 mars-quiz: Gissa partiet och året

Vilket parti tror du står bakom respektive slogan – och vilket år var det? Rätta svaren står längst ner.

 1. Kvinnor! Gör er plikt på valdagen!
 2. Han vet vad valet gäller.
 3. Vi kvinnor får bära bördan. Skydda oss och våra barn.
 4. Din röst avgör dina barns framtid.
 5. Kvinnor som värnare av livet måste bli medkämpar för en bättre värld.
 6. Har pappa gjort sitt?
 7. Ja – män ska ha lika hög lön som kvinnor.

Bild på författare

 Demokratins hundraårsjubileum

Boken Rösträttens århundrade presenterades i december  på riksdagens högtidliga invigande av demokratins hundraårsjubileum. På plats fanns Nicklas Håkansson, docent vid JMG och en av författarna till kapitlet Ojämställda bilder. Kvinnor och män på svenska valaffischer.

Tillsammans med JMG-kollegorna Bengt Johansson och Orla Vigsø har Nicklas Håkansson i ett forskningsprojekt kartlagt och analyserat den historiska utvecklingen av svenska valaffischer.

Läs mer

Rätta svar

1. Socialdemokraterna 1928. 2. Socialdemokraterna 1936. 3. Högern 1920. 4. Folkpartiet 1936. 5. Arbetarpartiet/Socialdemokraterna 1936. 6. Folkpartiet 1994. 7. Folkpartiet 2002.