Göteborgs universitet

AI och rätten

Välkommen till AI och rätten, en växande forskningsmiljö vid juridiska institutionen.

Här kan du lära känna forsknings- och undervisningsprojekt som på olika sätt berör juridik och teknologiska innovationer inom AI och digitalisering. Rättsvetenskap är vår utgångspunkt, men vi samarbetar gärna i tvärvetenskapliga konstellationer. Vi presenterar här kortfattat projekt som antingen är i startgroparna, fullt igång eller avslutade.

Här är ett axplock av miljöns gemensamma projekt:

  • professor Fleur Johns (UNSW Sydney) kommer att gästa oss som VPP-professor under läsåret 2021/22,
  • en ny fördjupningskurs om AI & rätten har lanserats på GU,
  • den första svenskspråkiga läroboken om ”AI, digitalisering och rätten” ges ut,
  • vi har säkrat medel till ett femårigt projekt om ”AI, the Social Contract and Democracy”, som omfattar tre nya tjänster och som finansieras av WASP-HS.