Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Yvonne Simrén - Magnetkameraundersökning - lovande metod för utredning av spädbarn med urinvägsinfektion

Publicerad

Yvonne Simrén disputerade den 13 november 2020 inom ämnet radiologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titeln på avhandlingen var: New perspectives on imaging of urinary tract infections in infants

Länk direkt till avhandlingen

Bild
Yvonne Simrén
Yvonne Simrén, barnradiolog på Drottning Silvia barn- och ungdomssjukhus i Göteborg Foto: Eira Stokland

Magnetkameraundersökning - lovande metod för utredning av spädbarn med urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är vanligt hos barn upp till 1 års ålder. Utredningar görs idag för att identifiera barnen med ökad risk för att utveckla njurskada som till exempel de med missbildningar eller med en infektion som påverkar njuren.

  - I mitt arbete som barnradiolog träffar jag spädbarn med urinvägsinfektion nästan dagligen och har sett behovet av alternativa undersökningsmetoder. Inom barnsjukhuset har vi ett väl utvecklat samarbete mellan olika specialiteter inom såväl kliniken som forskningen kring denna patientgrupp. Denna miljö har stimulerat mig samt möjliggjort forskning inom ämnet, säger Yvonne Simrén barnradiolog på Drottning Silvia barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

En nackdel med en del av de undersökningar som används idag, för utredning av spädbarn med urinvägsinfektion, är att de är strålbelastande och kräver att man sätter en nål.

 - Jag ville därför studera alternativa metoder för att uppnå både en förenklad samt förbättrad bilddiagnostik för denna patientgrupp. Syftet med avhandlingen var att utvärdera användning av ultraljud och magnetkameraundersökning då ingen av dessa metoder är strålbelastande eller kräver nålsättning.

Njursvullnad kan vara tecken på risk för njurskada

Vid ultraljudsundersökningarna studerades njursvullnad som kan ses vid infektion i njurarna genom att mäta njurstorlek.

 - Resultaten visade att det fanns ett samband mellan njursvullnad vid insjuknandet och feber samt CRP (inflammationsmarkör i blod). Våra resultat visade även på ett samband mellan denna njursvullnad och utveckling av njurskada. Eftersom njurstorleksmätning är enkelt att utföra med ultraljud så kan bedömningen av njursvullnad vara av värde i riskbedömningen av spädbarn med urinvägsinfektion.

Magnetkameraundersökning kan påvisa viktiga förändringar i njurarna

Inom studien undersöktes även de barn som var <6 månader med en speciell MR-teknik (diffusionsviktad avbildning). Denna teknik är inte strålbelastande, kräver ingen nålsättning och skulle kunna användas som en alternativ metod för att bedöma spädbarn med urinvägsinfektion.
 - Här såg vi en samstämmighet med scintigrafi, den metod som används idag när det gäller möjligheten att påvisa förändringar i njurarna. MR-metoden visade även på möjligheten att kunna skilja på förändringar som ses vid infektion från exempelvis medfödda förändringar i njuren, vilket annars kan vara svårt med de metoder som används idag.

Sammanfattningsvis

 - Våra studier visar att MR-metoden kan vara en bra alternativ metod för utredning av spädbarn med urinvägsinfektion men våra resultat behöver bekräftas i studier med större patientgrupper. Det pågår även en lovande utveckling av MR-metoden, som exempelvis snabbare bildtagning samt förbättrad bildkvalité, som kan vara värdefull för denna patientgrupp.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Opponent: Karen Rosendahl, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge
Betygsnämnd: Johan Westin, Maria Herthelius och Jenny Vikgren

Huvudhandledare: Eira Stokland
Bihandledare: Kerstin Lagerstrand och Sverker Hansson