Länkstig

Urban Berg - Positivt med Fast-track som vårdkoncept vid planerad höft- och knäprotesoperation

Publicerad

Urban Berg disputerade den 8 maj vid avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Fast-track programs in total hip and knee replacement at Swedish hospitals - influences on safety, outcome and patients' experiences

Bild

Länk till avhandlingen 

Positivt med Fast-track som vårdkoncept vid planerad höft- och knäprotesoperation

Fast-track är ett vårdkoncept, som syftar till att underlätta en snabb återhämtning och förkorta sjukhusvistelsen i samband med planerade kirurgiska ingrepp. De senaste 10 åren har fast-track införts som modell för vårdprocessen vid planerade höft- och knäprotesoperationer på de flesta ortopedkliniker i Sverige.

- Min forskning handlar om vårdprocessen vid planerad operation av ledprotes i höft- och knäled på svenska sjukhus, och avhandlingen belyser risker och resultat baserat på data från våra svenska kvalitetsregister. Operationer som genomförts med vårdprogram enligt fast-track har jämförts med operationer där konventionellt vårdprogram använts. Även patienternas egna upplevelser och erfarenheter har undersökts genom intervjuer av patienter som opererats med fast-track som vårdkoncept, säger Urban Berg, överläkare i ortopedi vid Kungälvs sjukhus. Han har också sedan många år gjort återkommande insatser i Kongo, i samarbete med dr Denis Mukwege.

Sammantaget ger studierna en mycket solid grund för att bekräfta att vårdkonceptet är bra för patienterna och inte bara för sjukhusen, som sparar vårdplatser.

- Ett orosmoln är att vi sett en ökad risk för omoperation inom 2 år på grund av infektion eller annan komplikation för patienter som fått en ny höftled på sjukhus där fast-track tillämpats. Men den ökade risken är relativt liten, och ytterligare studier kan behövas för att förstå orsaken och dra säkrare slutsatser. I alla övriga avseenden talar forskningsresultaten snarast till fast-tracks fördel, vilket innebär att svenska sjukhus fortsättningsvis förväntas använda vårdprogram baserade på principerna för fast-track vid planerade höft- och knäprotesoperationer.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Ola Rolfson
Bihandledare: Anna Nilsdotter
Opponent: Torben Bæk Hansen, Aarhus University, Århus, Danmark
Betygsnämnd: Susanna Wallerstedt, Kerstin Hagberg och Kjell G. Nilsson