Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Universell utformning, olikhet och medskapande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektets undersöker vilka möjligheter som medskapande kan ha i universell utformning, i en stadsutvecklingskontext. Studiens mål är att bidra med ökad förståelse för hur både social och fysisk miljö formas av konceptuell förförståelse. Det angreppssätt som universell utformning har till olikhet utgör en utgångspunkt.