Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Boksomslag, Elisabeth Hjorts Mutant
Länkstig

The Double Bind. Romanen som (freds)förhandling/

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 400 000 SEK
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
HDK-Valand

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Projektets syfte är att undersöka och genomföra en skrivandets praktik, som med teoretikern Gayatri Spivaks begrepp ”double bind” kan förstås som en förhandling. ”Double bind” innebär i korthet mottagandet av instruktioner där det ena budskapet negerar det andra, vilket omöjliggör ett gensvar som är ”rätt”. Medan Spivak använder begreppet för att teoretiskt analysera estetik och etik i en globaliserad samtid vill jag förstå the double bind som en konstnärlig verksamhet, en skrivande förhandling mellan motstridiga utgångspunkter. Projektets centrala frågeställningar är: Kan romanen uppfattas och utföras som en förhandling mellan våld och icke-våld, och vad karaktäriserar i så fall denna praktik? Går det att utveckla en metod för gestaltning baserad på förhandling?