Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Jose Losada
Länkstig

Strategisk verksamhetsledning - att bryta och förebygga krisförlopp samt att arbeta strategiskt med hälsofrämjande insatser

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Roy Liff, Gothenburg Research Institute

Kort beskrivning

Arbetsplatsen och organisatoriska faktorer är av kritisk betydelse för den stigande arbetsrelaterade ohälsan i Sverige . Förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete gynnar både anställda och verksamhet, och kan öka arbetstillfredsställelse och prestationsförmåga samt minska sjukfrånvaro. En utmaning i utvecklingen av former av framgångsrikt arbetsmiljöarbete är att det integreras med den strategiska verksamhetsledningen. En annan central utmaning är att det finns chefer i verksamheterna som uppfattar sig ”äga” processen när det gäller att utveckla arbetsmiljön, medan HR och företagshälsovård (FHV) är stödjande resurser . Gnisslande samverkan mellan HR och FHV är tillsammans med bristande kunskaper om arbetsmiljöarbete och hur samarbetet skall fungera, viktiga hinder när chefer skall arbeta förebyggande och hälsofrämjande.