Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Searching for New Welfare Models

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Deltagarna

Kort beskrivning

Projektet är ett samarbete mellan universitet i Australien, Kanada och Sverige. Studien baseras till stor del på intervjuer med vuxna i olika åldrar, där målet är att ta reda på hur de tänker om välfärdssamhället.

Projektet är ett samarbete mellan universitet i Australien, Kanada och Sverige. Studien baseras till stor del på intervjuer med vuxna i olika åldrar. Intervjuerna bygger på tre frågor till respondenterna

 

1. Om du kunde bestämma, hur skulle välfärden organiseras om 20 år? Vem ska göra det, hur det ska göras och vem ska betala för det?

2. Hur tror du att det faktiskt kommer att organiseras?

3. Om jag ställde samma frågor för tio år sedan, skulle du ge mig samma svar? Om inte, vad har förändrats

 

Sätten som välfärden har varit, är och kommer att organiseras är både spännande och viktiga; många forskare tycker det också. Tanken bakom vår studie är att kontrastera, eller snarare komplettera, de traditionella studierna inom välfärdssektorn som antingen samlar in statistik (vilket är användbart), genomför undersökningar (också användbara, men mest för att ta ett urval av den dominerande diskursen) eller ägna sig åt spekulativa resonemang. (oftast gjort av ekonomer och statsvetare). Vi ville framkalla åsikter och reflektioner från medborgare som representerar olika generationer i tre välfärdsstater; vårt mål var att illustrera hur de tänker på välfärdsorganisationen. Vi tror att vi måste förverkliga det målet.

Projektdeltagare

Barbara Czarniawska

Dennis Anderson

Peter Demediuk

Rolf Solli