Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Illustration: Pontus Andersson, med inspiration från Zoé Papadimitriou
Länkstig

Nikolaos Papadimitriou - Behandling med egna benmärgsceller - en möjlig behandling vid kronisk ländryggssmärta

Publicerad

Nikolaos Papadimitriou disputerade den 7 maj 2021 inom ämnet ortopedi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Cell Therapy in lntervertebral Disc Degeneration

 

Bild
Nikolaos Papadimitriou, läkare och specialist i ortopedi. Han arbetar som överläkare på ortopedkliniken på SU/Mölndal och tillhör ortopedklinikens traumasektion
Foto: Foto: Zoé Papadimitriou

Länk direkt till avhandlingen

Behandling med egna benmärgsceller - en möjlig behandling vid kronisk ländryggssmärta

Kronisk ländryggssmärta är en folksjukdom som drabbar människor världen runt och i nästan alla åldrar. Utöver det personliga lidandet, innebär kronisk ländryggssmärta stora samhällskostnader. Den exakta orsaken till smärtan är inte känd och ursprunget verkar påverkas av många faktorer.

Diskdegenerationen i ländryggens intervertebrala diskar, det vill säga broskskivorna längs ryggraden som länkar samman kotorna, anses dock vara en stor bidragande faktor. De behandlingsalternativ som erbjuds idag ger inte lindring till alla patienter och innefattar ibland relativt omfattande kirurgiska åtgärder. Nya biologiska minimalinvasiva metoder har föreslagits, bland dessa är injektion av benmärgsceller.

– Studierna i avhandlingen handlar om möjligheten att utnyttja kroppens egna (autologa) multipotenta benmärgsceller för att lindra kronisk ländryggssmärta, genom att injicera benmärgsceller i degenererade intervertebrala diskar, och om att försöka kartlägga underliggande verkningsmekanismer, säger Nikolaos Papadimitriou, läkare och specialist i ortopedi. Han arbetar som överläkare på ortopedkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal och tillhör ortopedklinikens traumasektion.

Under forskningsstudiernas gång etablerades det ett sätt att märka upp de autologa benmärgscellerna, så att de gick att upptäcka (detektera) i vävnadsprover, något som inte varit möjligt tidigare hos människor.

Intervertebral disk och anslutande kotor
Intervertebral disk och anslutande kotor. Genomskärning av en normal disk (tv) och en disk med vanligt förekommande degenerativa förändringar (th). Den degenerativa processen kan påverka samtliga strukturer och tycks kunna bidra i genesen av ryggsmärta

Benmärgscellerna anpassade sig i sin nya miljö och var metaboliskt aktiva

– Vi kunde se att en injektion av dessa celler in i de intervertebrala diskar hos patienter med kronisk ryggsmärta var en procedur utan några bieffekter. Vi kunde även upptäcka cellerna i vävnadsprover från 3 patienter 8 månader efter själva injektionen, något som inte kunnat undersökas i vävnadsprover från patienter tidigare. Dessutom kunde vi se tecken på att de injicerade cellerna hade anpassat sig i sin nya miljö och var metaboliskt aktiva.

Sammantaget bidrar resultaten till en bättre förståelse av benmärgscellernas öde och verkningsmekanismer efter injektion i intervertebrala diskar, något som kan bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder framöver.

–  Det som gjorde projektet väldigt attraktivt för mig var möjligheten att bedriva forskning som innefattar ett brett spektrum av metoder, allt från laboratoriestudier, djurförsök, till klinisk prövning och röntgenologiska utvärderingar.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Helena Brisby
Biträdande handledare: Helena Barreto Henriksson och Peter Thomsen

Opponent: Professor Björn Strömqvist institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige

Betygsnämnd:  Bengt Nellgård, Acke Ohlin och Katarina Nilsson Helander