Bild
Illustration av de strukturella förändringarna i samband med artros
Foto: Illustration: Max Kartus
Länkstig

Mustafa Ibrahim Ahmad - Artros kan leda till ökad degeneration av senorna vid den angripna leden

Publicerad

Mustafa Ibrahim Ahmad disputerade den 29 oktober på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Titel på avhandlingen: Periarticular changes in association with osteoarthritis in the hip, knee or shoulder

Bild
Mustafa Ibrahim Ahmad
Mustafa Ibrahim, ortopedspecialist, verksam inom ortopedkliniken NU-sjukvården
Foto: Sherin Khalid

Länk till avhandlingen

Artros kan leda till ökad degeneration av senorna vid den angripna leden

Artros sägs vara den vanligast ledsjukdomen i världen och klassas som en folksjukdom (1). Den orsakar bland annat smärta och nedsatt rörelseförmåga och kan utvecklas i alla leder med hyalint brosk (2), men vanligast är att få artros i knäna, höfterna, ryggraden och handens leder. Artros är den vanligaste orsaken till inaktivitet hos individer över 65 år, och personer med artros löper risk att dö i förtid, framför allt i kardiovaskulär sjukdom (3).

Artros drabbar alla strukturer i leden samt omkringliggande vävnad, såsom ledband och muskulatur, av vilken den senare kan drabbas av både degeneration och försvagning.

Illustration av de strukturella förändringarna i samband med artros
Illustration av de strukturella förändringarna i samband med artros (Fig 1. sid 11 i avhandlingen)

– Min forskning handlar om utvärderingen av degenerativa förändringar i senorna kring artrosdrabbade leder i axel, knä och höft. Utöver det en utvärdering av bentäthet hos patienter med höftartros före och efter höftprotesoperation. Det finns begränsad kunskap kring dessa områden och mitt och forskargruppens syfte med studierna har varit att försöka identifiera förändringar utanför den artrosangripna leden som i förlängningen kan leda till nya behandlingsmetoder, säger Mustafa Ibrahim, ortopedspecialist, verksam inom ortopedkliniken NU-sjukvården.

Forskningsresultaten i avhandlingen visar inget tydligt samband mellan artros och förekomsten av degenerativa förändringar i periartikulära senor, det vill säga de senor som ligger nära eller i leden.

– Däremot ses ett samband mellan en tidigare genomgången höftprotesoperation och en ökad degeneration av senorna i anslutning till höften. Något jag inte tidigare sett rapporteras i den engelskspråkiga medicinska litteraturen.

Studie fyra i hans avhandling visar på en minskning av bentätheten i hälarna efter höftprotesoperation, vilka kan betraktas vara en spegelbild av bentätheten i hela kroppen. En sänkning i benmineraltäthet har däremot i tidigare studier visats efter knäprotesoperation (4).

– Resultatet i den studien är därför mycket intressant, då benmineraltätheten i hälbenen uppmättes med DXL-teknik före höftprotesoperation, och sedan följdes upp i 5 år, säger Mustafa Ibrahim.

Röntgenbild artros
Röntgenbilden visar artros i den vänstra höftleden och total höftprotes i den högra höften (Fig 2b, sid 12 i avhandlingen)
Foto: Mustafa Ibrahim

Resultaten i hans avhandling väcker nu relevanta frågor som:

  • Kan ett riktat rehabiliteringsprogram efter höftprotesoperation minska degenerationen av periartikulära senor?
  • Är den uppmätta minskningen av bentäthet tillräckligt stor för att öka frakturrisken kliniskt?
  • Skulle behandlingen med bisfosfonater (5) postoperativt kunna förebygga eller skydda mot minskningen av bentäthet?

MER FAKTA

  1. Folksjukdom - referens: Burden of major musculoskeletal conditions. Läs mer på PubMed
  2. Hyalint brosk - är den vanligaste typen av brosk och bekläder bland annat ledytorna. 
    Källa Wikipedia
  3. Om artros - Källa internetmedicin
  4. Referens - A Review on Bone Mineral Density Loss in Total Knee Replacements Leading to Increased Fracture Risk, Läs mer på PubMed.
  5. Bisfosfonater - En grupp läkemedel som minskar nerbrytningen av ben genom att hämma de celler i skelettet som bryter ner benvävnad. Läs mer på 1177 
INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Ninni Sernert
Biträdande handledare:  Lars Ejerhed, Jüri Kartus och Leyla Roshani

Opponent: Björn Rosengren, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Bengt Hasséus, Paul Ackerman och Maziar Mohaddes Ardebili