Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medierna skapar stereotypa bilder av äldre

Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation, (JMG) vid Göteborg universitet. Forskar om genus, yttrandefrihet och hur äldre framställs i medierna. Hon undersöker också journalisters äldrekompetens. Ingår i gruppen AGEDEM.

Ända sedan jag började göra kartläggningar om vilka som syns i medierna, har jag slagits av att det är så få äldre och så få kvinnor. Redan vid 50 börjar kvinnor bli osynliga och vid 60 blir även männen det. Nyhetsintresset är i hög utsträckning kopplat till om du är i arbetsför ålder eller inte. Har du ingen plats på arbetsmarknaden, är du ofta inte intressant för medierna.

Image
Maria Edström
Foto: Johan Wingborg

Kunskap ger mer nyanserad bild

Med min forskning vill jag bidra till roligare, mer nyanserade gestaltningar av äldre. Om du som medieproducent kan mer om äldrefrågor så gör det skillnad för vilken journalistik det blir. Därför har jag bland annat börjat ta fram en verktygslåda för journalister så att de kan bli bättre på att intervjua äldre.

Ingjuta mod i äldre

Det är viktigt att medierna som producenter blir medvetna om sina egna fördomar, hur de är med och skapar stereotypa föreställningar om åldrande och äldre, som kan påverka människor i sitt dagliga liv. Då kan de förhoppningsvis skildra åldrandet på ett annat, mer nyanserat sätt. Genom att beforska hur medierna gör och se vilka alternativa bilder som finns, kan vi också ingjuta mod i de som blir äldre. Många är ju rädda för att bli äldre trots att all forskning pekar på att vi aldrig har levt så länge och hälsosamt som nu.

Framgångsrika eller sköra

Inom AgeCap finns det så många kompetenser som spelar roll för ett gott åldrande, men det är så lite av detta som syns i medierna. Antingen skildras äldre som enormt kapabla och framgångsrika eller så är de väldigt sköra och behövande. Det finns ju ett spektra däremellan som också behöver skildras. Dessutom kan man skildra äldre utan att betona deras kronologiska ålder. Samtidigt finns det tendenser som talar emot den stereotypa bilden av äldre.

Handlar om vilket samhälle vi vill ha

Reklambranschen har insett att det finns ett segment av äldre som är väldigt resursstarka och deras konsumtion är förstås intressant. Vi kan också se att det börjar komma mer varierade bilder av äldre inom film och fiktion. Att skildra äldre på ett mer rättvisande sätt, handlar om vilket samhälle vi vill leva i och om alla ska känna att de är en del av det. Det handlar också om vem du tror att du träffar på gatan när du möter en äldre person och hur idéerna om åldrande kan begränsa människors liv.

Fördomar kan föda diskriminering

Om vi har en bild av äldre som bygger på fördomar kan det leda till diskriminerande beteenden på grund av att vi som är yrkesverksamma inte är tillräckligt kunniga om den stora gruppen äldres olika villkor. Det handlar både om att förstå hur kvinnliga fattigpensionärer har det och om hur de mer välbärgade, väldigt funktionella äldre har det och att se hela spännvidden när det gäller ekonomiska, sociala och kulturella villkor, som har format äldre generationer.