Länkstig

Mattias Danielsson - Äldre löper ökad risk att drabbas av kvarstående kognitiv nedsättning efter operation

Publicerad

Mattias Danielsson disputerade den 23 oktober inom ämnet anestesiologi och intensivvård vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin

Titeln på avhandlingen är: Neurochemical and cognitive aftermaths of surgery - studies on short- and long-term effects of surgery and anesthesia

Länk direkt till avhandlingen

Bild
Mattias Danielsson<br /> Foto: Privat
Foto: Privat

Äldre löper ökad risk att drabbas av kvarstående kognitiv nedsättning efter operation

I samband med kirurgi sker alltid cellskada och de ämnen som frisätts aktiverar vårt medfödda immunsystem, vilket ger en lokal inflammatorisk reaktion som i sig är en viktig del i läkningsprocessen. Det är sedan länge känt att det finns en risk för kognitiv nedsättning, det vill säga en försämring av hjärnans högre funktioner, efter kirurgiska ingrepp hos framförallt äldre patienter. Hur omfattande problemet är uppenbarades när de första större studierna genomfördes i slutet av -90 talet* och kognitiv nedsättning, vilket kan innebära påverkan på koncentrationsförmågan, minnet och/eller inlärningsförmågan, räknas numera till den vanligaste komplikationen efter kirurgi.

 - Mekanismerna bakom tillståndet är dock okända. Det har framförts teorier om att orsaken skulle vara långtidseffekter av anestesimedel, små blodproppar, påskyndande av demensutveckling, perioder med lågt blodtryck under operationen eller en inflammatorisk reaktion i hjärnan, säger Mattias Danielsson, narkosläkare vid thoraxoperation, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han har i sin avhandling undersökt hur hjärnan påverkas i samband med kirurgi. Detta genom att mäta nivåerna av olika substanser som frisätts i samband med inflammation och nervcellsskada både i blod och i ryggmärgsvätska. Genom att sedan undersöka patienternas kognitiva förmåga vid utskrivning från sjukhuset och tre månader efter operationen har möjliga mekanismer och eventuella samband utforskats.

Inflammatoriskt svar i hjärnan kan visa vem som drabbas av kvarstående kognitiva men

 - Efter både hjärtkirurgi och ortopedisk kirurgi fann vi en kraftig ökning av inflammatoriska markörer i blod, och via en ökad genomsläpplighet i blod-hjärnbarriären följdes detta av ett inflammatoriskt svar även i hjärnan.

Under de första 48 timmarna efter ortopedisk kirurgi skilde sig sedan det inflammatoriska svaret i hjärnan tydligt mellan de patienter som efter tre månader kom att ha kvarstående kognitiv nedsättning och de som återhämtade funktionen.

Man hittade däremot ingen markör i proverna som togs före operationen som skulle kunna förutsäga patienternas kognitiva påverkan på kort eller lång sikt.

 - Jag ser våra resultat som en pusselbit i det pågående arbetet med att förstå mekanismerna bakom kognitiv påverkan efter kirurgi och att på sikt kunna utarbeta förebyggande åtgärder och/eller behandlingar.

* Vid större studier har det visat sig att cirka 25 procent av patienterna har kognitiv nedsättning första veckan efter kirurgi och efter 3 månader har 10 procent kvarstående problem.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Sven Erik Ricksten
Bihandledare: Anne Westerlind och Bengt Nellgård

Opponent: Jonas Åkeson, inst för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund

Betygsnämnd: Kristian Samuelsson, Helena Brisby och Sigridur Kalman