Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Martin Fredholm - Hur hjärtfunktionen mäts påverkar behandlingsframgångarna

Publicerad

Martin Fredholm disputerade den 24 januari vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård, institutionen för kliniska vetenskaper på en avhandling med titeln: Strain echocardiography in cardiac surgery - studies on the effects of loading conditions and inotropic agents on myocardial contraction and relaxation

Bild
Martin Fredholm
Martin Fredholm

Länk direkt till avhandlingen

Hur hjärtfunktionen mäts påverkar behandlingsframgångarna
Ungefär var femte patient som hjärtopereras drabbas av nedsatt hjärtfunktion, vilket förlänger vårdtiden och ökar risken för komplikationer, som förmaksflimmer och njursvikt. För att öka hjärtats pumpförmåga kan man ge dessa patienter hjärtstärkande läkemedel. Två av de läkemedel som oftast kommer ifråga, kan också ges till patienter som drabbas av akut hjärtsvikt av annan orsak än hjärtkirurgi.
- Med min forskning har jag velat se om de båda läkemedlen skiljer sig åt när det gäller deras effekter på hjärtat. Med i bilden finns också en avsevärd prisskillnad på dem. Få randomiserade studier är gjorda, och resultaten varierande. I vår forskning kunde vi inte se någon skillnad vare sig i effekter på hjärtats funktion eller på cirkulationen, berättar Martin Fredholm, överläkare och specialist i anestesi och intensivvård vid thoraxanestesi och intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Båda läkemedlen visade sig vara lika effektiva i att öka hjärtats pumpförmåga, vilket är en värdefull kunskap i behandlingen av dessa patienter.
- Ett annat område jag studerat är hur hjärtfunktionen kan värderas med hjälp av ultraljud. Vilket är lite problematiskt eftersom hjärtats pumpförmåga inte bara bestäms av hjärtmuskelns funktion, utan även påverkas av graden av blodfyllnad, blodtrycket och hjärtfrekvensen.
Även bestämning av högerkammarens funktion vid terminal hjärtsvikt har studerats. Ett komplext område, där resultaten kan bidra till att dessa patienter kan få en bättre bedömning, framför allt inför behandling med mekaniska hjärtpumpar.

Martin Fredholm disputerade den 24 januari

Opponent: Jan Engvall, Linköpings universitet, Linköping
Betygsnämnd: John-Olov Jansson, Göran Bergström och Michelle Chew

Huvudhandledare: Sven-Erik Ricksten
Bihandledare: Kirsten Jørgensen