Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 100 000 till institutionen, 3,3 miljoner totalt
Projekttid
2018 - 2019
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
K2 - Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik

Kort beskrivning

De alltmer marknads- och kundorienterade kollektivtrafikföretagen marknadsför sig idag med en mängd budskap i en växande flora av kanaler såsom direktutskick, hemsidor och appar. Denna kommunikation och marknadsföring är en del av den påverkan som resenären utsätts för då färdmedelssätt väljs för olika resor. I detta projekt undersöks dels hur kollektivtrafiken jobbar strategiskt med sin kommunikation och dels vilken typ av budskap som kan fungera på olika typer av resenärer för att få dem mer intresserade av att åka kollektivt. Projektet kommer att utveckla ett antal olika budskap inriktade på olika målbilder som sedan testas på olika resenärstyper i experimentella studier. Både budskap kring vardagsresande och semesterresande fokuseras.