Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Karin Braide - Det går att minska på biverkningarna vid strålbehandling av prostatacancer

Publicerad

Karin Braide disputerade den 11 september 2020 inom ämnet urologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titeln på avhandlingen: Optimizing postoperative radiation therapy in prostate cancer: focus on side-effects, practical implementation and dose distribution

Länk direkt till avhandlingen

Det går att minska på biverkningarna vid strålbehandling av prostatacancer

Bild
Foto på Karin Braide
Karin Braide

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. 2019 insjuknade cirka 10 500 män, och operation med radikal prostatektomi (RP) utfördes på 3075 män det året. Postoperativ strålbehandling (PRT) ges till de män som visar tecken på återfall i sjukdomen med stigande prostata specifikt antigen, PSA-värde, eller vid illavarslande operationsresultat vid mikroskopisk bedömning.

-  Min forskning hanterar rent kliniska frågeställningar kring postoperativ strålbehandling efter operation för prostatacancer. Vi har analyserat biverkningsutveckling i ett långtidsperspektiv kopplat till den behandling som ges här på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket är värdefullt då man inte självklart kan förlita sig på resultat från andra, ofta högspecialiserade center, säger Karin Braide, dubbelspecialist i urologi och onkologi, verksam vid urologkliniken på SU.

Därutöver har hon studerat själva strålbehandlingens utförande, såväl förberedelser som biverkningar kopplat till strålbehandlingsdoser. Förekommande biverkningar är bland annat blödningar från ändtarmen, påverkan på urinblåsa och sexuell funktion. Och de resultat som framkommit i den kliniska forskningen ger en tydlig bild av vilka av dessa biverkningar patienterna riskerar på lång sikt efter postoperativ strålbehandling, både avseende allvarlighetsgrad och frekvens.

- Dessa resultat ger nu en värdefull information att dela med patienterna inför att beslut tas om behandling ska ges eller ej då behandlingen är ett slags tillval. Vi har också fått indikationer på hur förberedelserna inför strålbehandling och tolkning av dosplanering kan förbättras.

Sammantaget finns nu möjlighet att bättre kunna informera patienterna om förväntade biverkningar samt förbättra utförandet av behandlingen, med syfte att minska biverkningsutveckling

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Opponent: Docent Jo-Åsmund Lund, Department of Health Sciences, Ålesund, Norge

Betygsnämnd: Adad Baranto, Cecilia Engström-Mattisson och Pernilla Sundqvist

Huvudhandledare: Jonas Hugosson
Bihandledare: Marianne Månsson, Ulrika Lindencrona och Jon Kindblom