Länkstig

Historiska lönedatabasen HILD

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 160 000
Projekttid
2008 - 2022
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

HILD är ett forskningsinfrastrukturprojekt med syfte att göra en inventering av svenska lönedata före 1970 samt att sammanföra lönedata från olika slags tryckta källor och ett urval primära källor till en gemensam historisk lönedatabas (HILD). Genom HILD:s hemsida på internet görs lönedata tillgängliga för forskare och allmänhet.

Projektets mål är
- att stimulera till svensk och jämförande historisk arbetsmarknadsforskning, särskilt kvantitativ forskning kring löner,
- att underlätta för studenter att skriva uppsatser om arbetsmarknadsfrågor under den industriella eran, samt
- att göra uppgifter om vad olika löntagarkategorier tjänat under olika perioder och i olika delar av landet tillgängliga för allmänheten.