Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Henrik Djerf - Operation vid fönstertittarsjuka ökar livskvalitet – men under begränsad tid

Publicerad

Henrik Djerf disputerade den 24 april vid avdelningen för radiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Invasive treatment for intermittent claudication - clinical outcomes and cost-effectiveness

 

Bild

Länk direkt till avhandlingen 

Operation vid fönstertittarsjuka ökar livskvalitet – men under begränsad tid

Claudicatio intermittens, även kallad fönstertittarsjuka, är vanligt över stora delar av världen. Den orsakas av otillräcklig blodtillförsel till benens muskler på grund av arterosklerotiska förträngningar. Vid ansträngning leder detta till mjölksyrautveckling och smärtor i benen som i sin tur resulterar i nedsatt gångförmåga och livskvalitet. Dessa symptom kan lindras både av gångträning och operationer.

- Men det finns bristfälligt med studier som jämför de båda behandlingarna, framförallt långtidseffekten och kostnadseffektiviteten av operativ behandling. Den övergripande målsättningen har därför varit att undersöka kliniska resultat och kostnadseffektivitet för operativ behandling jämfört med gångträning, säger Henrik Djerf, kärlkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskningsresultaten visade, vid två års uppföljningen, att patienterna som opererats hade en bättre livskvalitet jämför med dem som enbart fått gångträning. Samtidigt var operationerna dyrare jämfört med gångträning, men på en acceptabel kostnadsnivå.

- På lång sikt kunde vi dock inte påvisa någon nytta med en primär operativ behandlingsstrategi och det var inte längre ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med gångträning. Vi bör därför informera patienterna om att en operation troligen har en begränsad effekt. Nu behövs det fler studier för att vi bättre skall välja ut vilka patienter som enbart ska ha gångträning och vilka som även skall erbjudas operativ behandling.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Mårten Falkenberg
Bihandledare: Joakim Nordanstig och Mikael Svensson
Opponent: Jan Holst, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Peter Friberg, Peter Gillgren och Katarina Steen Carlsson