Bild
 En enkaustik-målning gjord med uppvärmt bivax som bindemedel som blandats med pigment/färgstoff.
En enkaustik-målning gjord med uppvärmt bivax som bindemedel som blandats med pigment/färgstoff.
Foto: Av Sylvia Windelöv
Länkstig

Gunnar Nyman - Läppbalsam, smink och naturmedel med bivax och propolis kan ge kontakteksem

Publicerad

Gunnar Nyman disputerade den 21 oktober på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet dermatologi och venereologi

Titeln på avhandlingen är: Contact allergy to propolis and beeswax. Occurence, diagnostics, and chemistry.

Bild
Gunnar Nyman, numera pensionerad hudläkare.
Gunnar Nyman, numera pensionerad hudläkare. Tidigare verksam på en privat hudläkarmottagning i Borås, men även på avdelningen för Arbets- och miljödermatologi vid hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Länk direkt till avhandlingen

Läppbalsam, smink och naturmedel med bivax och propolis kan ge kontakteksem

Eksem är ett stort problem i samhället, både i arbetslivet och på fritiden. Det är en ytlig inflammation i huden och orsakas av allergiframkallande ämnen som irriterar huden på olika sätt (1). Det är väldigt många ämnen som kan ge upphov till kontaktallergi och de undersökningar som görs för att se vad du är allergisk emot görs med hjälp av lapptest som appliceras på ryggen (2). De vanligaste grupperna av ämnen som ger kontaktallergi är metaller, konserveringsmedel, parfymämnen och växtämnen.

Två andra vanligt förekommande ämnen som också kan ge upphov till kontaktallergi, men som hittills inte testats rutinmässigt i Sverige, är bivax och propolis (bikitt).

– En vanlig reaktion när en patient får ett torrt, fjällande eksem på läpparna är att använda mer läppbalsam – som ofta innehåller bivax. Det är därför viktigt att hitta vad du är allergisk mot för att förhindra fortsatta besvär, säger Gunnar Nyman, numera pensionerad hudläkare. Tidigare verksam på en privat hudläkarmottagning i Borås, men även på avdelningen för Arbets- och miljödermatologi vid hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syftet med avhandlingen var att undersöka hur vanligt kontaktallergi mot bivax är bland patienter med läppeksem, och hur vanligt kontaktallergi mot propolis är hos eksempatienter generellt i Sverige, Danmark, Litauen och Spanien. Man undersökte även om det fanns några skillnader ur allergisynpunkt mellan var, rent geografiskt, propoliset kommer ifrån. I detta fall undersöktes propolis från Kina, Nordamerika, Litauen och Sverige.

God kosmetik hos bivax och bakteriedödande effekt hos propolis gör dem populära
Bivax är en produkt från honungsbin, som används för att bygga vaxkakor i bikupan. Det används även i de flesta läppstift och läppbalsam för sina utmärkta kosmetiska egenskaper. Men bivax har också en del industriell användning, huvudsakligen tack vare egenskapen att vara vattenresistent.

Propolis är en annan produkt som tillverkas av honungsbin, och som de använder till tätning och lagning av sprickor i bikupan. Propolis används också som skydd mot skadliga mikroorganismer i kupan. Traditionellt används propolis i naturmedel och naturkosmetika för sin positiva biologiska, huvudsakligen bakteriedödande, effekt.

– Eftersom bina delvis använder växtextrakt vid tillverkningen, är sammansättningen av propolis beroende på vilka växter som finns runt kupan. Om uppkomsten av allergi påverkas av vilka växter bina använder eller varifrån i världen växterna kommer ifrån, är inte känt.

Propolis bör ingå i standardbatteriet av testämnen vid kontaktallergi
– Vi har undersökt kontaktallergi mot bivax hos patienter med eksem på läppar och i ansikte och där funnit hög förekomst av kontaktallergi mot gult och vitt bivax och mot propolis. Det var också vanligt att om du var allergisk mot propolis så var du även det mot bivax. Detta är inte så förvånande då bivax är en beståndsdel i propolis, och propolis ofta förekommer som förorening i bivax.

Lapptest – eller så kallat epikutantest, applicerad på ryggen.
Ett lapptest – eller så kallat epikutantest, med ett batteri av olika ämnen som är applicerat på ryggen.

Man fann även att personer med kontaktallergi mot bivax och propolis, ofta var allergiska även mot parfymämnen och andra växtämnen, och att det finns en så kallad samreaktion mellan dessa ämnen. Detta är betydelsefullt att veta då patienter bör informeras om att undvika även ämnen som dom samreagerar mot vid positiva testreaktioner.

– Sammantaget, i de länder som undersöktes, var det vanligare med kontaktallergi mot propolis från Kina och Litauen jämfört med propolis från Sverige. Ett viktigt fynd var att den propolis som används här i Sverige vid lapptestning och som kommer från Kina, bara påvisade allergi hos drygt hälften av det totala antalet patienter som reagerade mot propolis.

I övrigt var det små skillnader mellan propolis från de fyra områdena vid testning i de olika länderna.

– Forskningsresultaten visade att kontaktallergi mot propolis var så vanligt att det bör läggas till i det standardbatteri av testämnen som rutinmässigt används.

MER FAKTA

  1. Kontakteksem delas in i allergiska och icke-allergiska:
    Ett allergiskt kontakteksem uppkommer när ett allergiframkallande ämne, t ex nickel eller parfym, efter sensibilisering på nytt träffar huden.
    Och ett icke-allergiskt (traumiterativt) kontakteksem debuterar när hudbarriären och underliggande keratinocyter skadas av uttorkande och traumatiserande ämnen i vår omgivning.
    (Källa internetmedicin.se)
  2. Lapptest – eller så kallat epikutantest är standardmetoden för att diagnosticera kontaktallergi. Det är en in vivo test där allergen appliceras på huden och täcks över, allt enligt standardiserade former för att påvisa en kontaktallergi genom provokation av immunförsvaret.
    Läs i pdf’n från Svenska Sällskapet för Arbets- och Miljödermatologi (SSAMD).

Text: Susanne Lj Westergren

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Tid: 221021 kl 13.00 Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

OBS: Disputationen kan även följas via länken; https://gu-se.zoom.us/j/62975711175

Huvudhandledare: Linda Hagvall
Bihandledare: Amra Osmancevic
Opponent: Åke Svensson, Lunds universitet, Lund
Betygsnämnd: Sirkku Peltonen, Anneli Julander och Kjell Torén