Bild
Schelin Catheter
The Schelin Catheter™
Foto: Permission from ProstaLund AB
Länkstig

Fredrik Stenmark - Mikrovågsterapi – en framgångsrik snabb behandling vid godartad prostataförstoring

Fredrik Stenmark disputerade den 21 maj 2021 inom ämnet urologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Transurethral microwave thermotherapy and transurethral resection of the prostate. Evaluation and development

Bild
Fredrik Stenmark
Fredrik Stenmark, specialist i kirurgi och urologi. Han jobbar som verksamhetschef och överläkare på kirurgkliniken i Kalmar,
Foto: Ann-Katrin Stenmark

Mikrovågsterapi – en framgångsrik snabb behandling vid godartad prostataförstoring

Länk direkt till avhandlingen

Godartad prostataförstoring är vanligt bland medelålders och äldre män och kan medföra lätta till svåra besvär med att kissa. Orsaken är ofta att den förstorade prostatan hindrar urinflödet. Lite beroende på graden av besvär från förstoringen kan männen få behandling med läkemedel, bli opererade eller behandlas med mikrovågor. Godartad prostataförstoring ökar inte risken för prostatacancer, men man kan ha båda tillstånden samtidigt.

Den klassiska behandlingen är – transuretral (via urinröret) resektion av prostata (TURP), en operation där man hyvlar bort prostatavävnaden med ett instrument som förs in i urinröret. Metoden har använts i decennier och med goda resultat, och betraktas som standardmetod över hela världen. Vanligen anser man att TURP kan användas på körtlar som är måttligt förstorade och att andra alternativ bör användas på de allra minsta, respektive största körtlarna.

– Min forskning handlar om behandling av godartad prostataförstoring. Männen har ofta problem som påverkar vardagen påtagligt och de lider i det tysta, trots att det finns bra hjälp att få, säger Fredrik Stenmark, specialist i kirurgi och urologi. Han jobbar som överläkare på kirurgkliniken i Kalmar, och är sedan drygt fyra år tillbaka verksamhetschef där.

Mikrovågsbehandling, i detta fall kallad transuretral mikrovågsterapi (TUMT), är ett alternativ till TURP. TUMT kan enkelt utföras i samband med ett besök på en specialiserad urologisk öppenvårdsmottagning och metoden utförs under lokalbedövning.

– En modern och utvecklad form av TUMT, är mikrovågsbehandlingen - CoreTherm2. Innan behandling får patienten injektioner med lokalbedövning (mepivakain) och adrenalin (MA), detta benämns då som the CoreTherm Concept. Det övergripande syftet med min avhandling var att utvärdera och utveckla just dessa två behandlingsmetoder, TURP och avancerad TUMT (the CoreTherm Concept).

Schelin Catheter
The Schelin Catheter. An injection device constructed as a Tiemann catheter with a ball tip and a Foley balloon to keep it in place, anchoring it at the bladder neck for precise injections via the movable injection needle. Figur 7, sid 31 i avhandlingen.
Foto: Permission from ProstaLund AB

Mikrovågor förenklar och förkortar behandlingen även vid samsjuklighet

– Studierna som ingår i min avhandling har givit ett underlag för förenklad behandling med mikrovågor. Resultaten visar också att man kan behandla stora prostatakörtlar med mikrovågsbehandling, med utmärkta resultat på lång sikt. Endast cirka 10 procent av patienterna behövde ombehandlas med operation, medeluppföljningstiden var 10 år.

Forskningsresultaten innebär att man nu kan rekommendera mikrovågsbehandling, som utförs i lokalbedövning under cirka 10 minuter även på de allra största prostatakörtlarna, och därmed undvika riskfyllda operationer. Mikrovågsbehandling kan alltså utföras oavsett storlek på prostatakörteln och är även lämplig för patienter med andra sjukdomar och blodförtunnande medicinering. Metoden innebär också att man kan hjälpa patienter som annars inte skulle kunna botas, då operationer i många fall medför alltför stora risker.

Injektion med lokalbedövning och adrenalin förbättrar resultaten även vid TURP

– Vi genomförde även en studie där injektioner med lokalbedövning och adrenalin gavs i samband med traditionell hyvling av prostatan, TURP. Slutsatsen i den studien var att man kunde avlägsna mer prostatavävnad om man gav dessa injektioner. Vi såg däremot ingen stor skillnad vad det gäller blödningar, men troligen tillräcklig minskning av blödningar för att kunna operera bort mer vävnad. Det är möjligt att injektioner med adrenalin kan vara en tilläggsåtgärd vid TURP i framtiden.

Fredrik Stenmark valde detta forskningsfältet för att besvären är vanliga och drabbar nästan alla män, förr eller senare.

– Jag arbetar regelbundet med urologisk mottagning, behandlar och opererar patienter med olika urologiska problem eller sjukdomar, så jag möter ofta dessa män. Mitt forskningsfält innebär en utveckling av behandlingsmetoderna TUMT och TURP och därigenom kan vården förbättras och livskvalitén öka för denna patientgrupp. Det är även så att mitt perspektiv som verksamhetschef gör att jag anser att TUMT bör kunna erbjudas fler patienter, då man sparar operationsresurser, vilket förbättrar även för andra patientgrupper. Inte minst viktigt då vi, förhoppningsvis snart, kan börja ta hand om alla patienter som står i kö efter pandemin.

MER INFORMATION

1. Mer information om Godartad prostataförstoring hittar man på 117
2. CoreTherm  - CoreTherm®, ProstaLund AB, Lund, Sweden

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Johan Stranne
Biträdande handledare: Ralph Peeker

Opponent: Pernilla Sundqvist, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Örebro
Betygsnämnd: Bengt Nellgård, Marianne Brehmer och Pernilla Dahm-Kähler