Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fernando Ruiz Jasbon - Nedbrytbart nät vid ljumskbråcksoperationer ett alternativ som behöver utvecklas

Publicerad

Fernando Ruiz-Jasbon disputerade den 4 september 2020 i ämnet kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen; Aspects on the use of slowly degradable mesh in inguinal hernia

Länk direkt till avhandlingen

Nedbrytbart nät vid ljumskbråcksoperationer ett alternativ som behöver utvecklas

Dagens ljumskbråckskirurgi bygger på att man förstärker bukväggen med ett syntetiskt icke nedbrytbart nät. Nätet kan ge upphov till kronisk inflammation, som i sin tur kan leda till postoperativ smärta.

Bild
Fernando Ruiz Jasbon


- Teoretiskt sett skulle ett nedbrytbart nät kunna minska risken för kronisk smärta. Men alla nya bråcknät testas först i experimentella djurmodeller. Därefter kan dessa användas på människa. Det saknas idag tillförlitliga humana experimentella modeller som studerar bland annat cellinväxt, innan nätet används på människor, säger Fernando Ruiz Jasbon, överläkare vid kirurgen på Hallands Sjukhus/Kungsbacka.


Frågeställningar har varit:

• Kan bukhinnan behållas levande i flera veckor i en human ex-vivo modell och därmed i en experimentell miljö kunna studera interaktion med nätimplantat?
• Är långsamt degraderbart syntetiskt nät säkert att använda vid öppen och endoskopisk operation av ljumskbråck?

Hans forskning har därför innehållit ex-vivo modeller för att studera den mänskliga bukhinnans interaktioner med nedbrytbart nät samt prospektiva kliniska studier där säkerheten med syntetisk långsamt nedbrytbara nät vid ljumskbråcksoperationer studerats.


Resultaten visade att:

Human peritoneal vävnad kan hållas levande under så lång tid som 28–56 dagar i en human ex-vivo modell.

- Vi kunde även visa att långsamt nedbrytbart nät inte är lämpligt att använda vid operation av medialt ljumskbråck på grund av utökad bråckåterfall. Däremot föreföll det vara säkrare ur kronisk smärtsynpunkt att använda denna typ av nät vid laterala ljumskbråck men att risken för bråckåterfall bör studeras vidare.

Nya randomiserade studier om kronisk postoperativ smärta med långsamt nedbrytbart nät behöver ännu mer selekterade patienter med lateralt ljumskbråck för att kunna överväga riskerna för bråckåterkomst.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Marie-Louise Ivarsson
Bihandledare: Peter Falk
Opponent: Lars Enochson, Umeå universitet, Umeå
Betygsnämnd: Roger Olofsson Bagge, Inga-Lena Nilsson och Anders Thorell