Bild
Illustration 27 i avhandlingen. Protes kan vara ett behandlingsalternativ hos äldre människor med svåra frakturer på övre eller nedre delen på överarmen. Läs hela bildtexten längre ner på denna sidan.
Illustration 27 i avhandlingen. Protes kan vara ett behandlingsalternativ hos äldre människor med svåra frakturer på övre eller nedre delen på överarmen. Läs hela bildtexten längre ner på denna sidan.
Foto: Pontus Andersson/ Pontus Art Production
Länkstig

Eythór Jónsson - Val av protes påverkar resultatet - vid svåra frakturer på övre och nedre delen av överarmen hos äldre

Eythór Jónsson disputerade den 10 juni på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Titeln på avhandlingen är: Proximal and distal humeral fractures – outcome of primary arthroplasty

Bild
Eythór Örn Jónsson, forskare och ortoped på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal.
Eythór Örn Jónsson, forskare och ortoped på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal.
Foto: Elof Ericsons Foto

Länk direkt till avhandlingen

Val av protes påverkar resultatet - vid svåra frakturer på övre och nedre delen av överarmen hos äldre

Bild
Illustration 2 sid 19 avhandlingen: Frakturer som leder till att ledytan på övre änden på överarmen får fel form påverkar funkti
Illustration 2 sidan 19 i avhandlingen: Frakturer som leder till att ledytan på övre änden av överarmen får fel form påverkar funktionen av axelleden. Frakturer som leder till att nedre änden på överarmen får fel form påverkar likaledes funktionen i armbågen.
Foto: Pontus Andersson/ Pontus Art Production

Överarmsfrakturer är vanliga, framför allt de på övre änden mot axelleden (proximal humerusfraktur), dessa frakturer behandlas i regel utan operation. Frakturer på nedre änden av överarmen (distal humerusfraktur) som är en del av armbågsleden, är däremot inte särskilt vanliga, dessa behandlas istället nästan alltid med operation (se illustration 2 till höger ). Val av operationsmetod, det vill säga plattor och skruvar eller protes, avgörs av allvarlighetsgraden på frakturen och individens livssituation och hälsa.

Mycket svåra frakturer på övre eller nedre änden på överarmen där ledytan är avsevärt skadad med tunna och felställda bitar, leder till dålig funktion om dom lämnas så. Dessa allvarligare frakturer opereras oftast för att förbättra förutsättningarna för bra funktion och underlätta det dagliga livet, och för de äldre patienterna blir då protes förstahandsvalet.

– De svårare frakturerna hos äldre är endast beforskat i ett fåtal randomiserade studier, och i min forskning har jag nu undersökt de frakturer som behöver en protes inopererad. Behandling med äldre typer av proteser kan medföra en del begränsningar för patienter. Jag har i studierna jämfört resultaten vid användning av nya protestyper, i relation till när man använt de äldre protestyperna, säger Eythór Örn Jónsson, ortoped på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal.

Bild
Illustration 14a, sid 45 i avhandlingen. Omvänd axelprotes.
Illustration 14a, sidan 45 i avhandlingen. Omvänd axelprotes.
Foto: Pontus Andersson/ Pontus Art Production

Avhandlingen består av fyra delarbeten. I en av studierna jämfördes behandling med en omvänd axelprotes (se illustration 14a till högre)  med en halvprotes för patienter 70 år och äldre, vilket under många år varit den etablerade behandlingen för icke reparerbara frakturer på övre änden av överarmen.

– Det är ganska intressant att det fungerar bättre att ersätta den naturliga leden med protesdelar som har en helt annan konstruktion än vad kroppen har från början.

 I en annan studie jämfördes en halvprotes med en helprotes, för patienter 60 år och äldre, som har varit den etablerade behandlingen för icke reparerbara frakturer på nedre änden av överarmen. Men även en studie som utvärderar ett modifierat frågeformulär för armbågsfunktion ingår i forskningen.

Forskningsresultat vid svåra frakturer på övre delen av överarmen
Behandling med så kallad omvänd axelprotes ger bättre rörlighet än tidigare tillgängliga behandlingar för svåra frakturer på övre änden av överarmen hos äldre människor. Resultaten stödjer med andra ord att omvänd axelprotes kan vara en lämplig behandling.

– Vidare visar resultaten av en annan studie att för patienter behandlade med halvprotes är axelfunktionen bättre om tuberkulum majus, som är ett viktigt muskelfäste, är inläkt än om den ej är inläkt eller har läkt på fel plats. En hög frekvens av dålig inläkning av tuberkulum majus (40 procent) kan vara en av anledningarna till att rörelseomfånget efter behandling med halvprotes ofta är undermåligt.

Forskningsresultat vid svåra frakturer på nedre delen av överarmen
För svåra frakturer på nedre änden av överarmen hos äldre ger behandling med halvprotes jämförbar funktion, bland annat rörelseomfång, som vid användning av helprotes som har varit den etablerade behandlingen. Vid helprotes behöver patienten vara försiktig med belastning på armbågsleden livet ut.

– Med hänsyn till armbågsfunktion kan alltså både halvprotes och helprotes användas vid denna typ av frakturer. Att kunna välja halvprotes kan ha fördelar eftersom belastningen på armbågen inte behöver begränsas livet ut då, till skillnad från behandling med helprotes. Det är viktigt att utvärdera långtidsresultaten av behandling med halvprotes och vi planerar nu att göra sådana studier.

MER INFORMATION - Illustrationen överst
Illustration 27a-c, från sidan 71 i avhandlingen;
Protes kan vara ett behandlingsalternativ hos äldre människor med svåra frakturer på övre eller nedre delen på överarmen. Om ledytan är i ett flertal tunna bitar kan det vara svårt att få dom i korrekt läge och få tillräckligt bra fäste med plattor och skruvar. Då kan behandling med protes vara ett lämpligt alternativ. A) En svår fraktur på nedre änden på överarmen. B) Den trasiga ledytan tas bort och ersätts med en halvprotes som har en form som liknar nedre änden på överarmen. C) Det är viktigt att ledbanden kopplas tillbaka till överarmen för att få stabil led.
Illustration av
Pontus Andersson/ Pontus Art Production

Text: Susanne Lj Westergren

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Tid: fredag den 10 juni kl. 09:00

Plats: R-Aulan, R-huset, Länsmansgatan 28, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndals Sjukhus

OBS: Disputationen kommer hållas på engelska

Huvudhandledare: Jón Karlsson
Bihandledare: Lars Adolfsson, Carl Ekholm, Hanna Björnsson Hallgren
Opponent: Denise Eygendaal, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, Nederländerna
Betygsnämnd: Toshima Parris, Anders Ekelund och Henrik Malchau