Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Upplevelser av etnisk diskriminering i kontakten med socialtjänsten

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Forskningsprojektet undersöker hur etnisk diskriminering i kontakten med socialtjänsten upplevs, förstås, hanteras och kan förebyggas. Det ingår i syftet, med hjälp av intersektionella perspektiv, att identifiera och analysera hur överlappningen mellan etnisk diskriminering och andra diskrimineringsgrunder ser ut. Därtill ingår att identifiera och analysera vilka specifika processer och praktiker i kontakten med socialtjänsten som formar upplevelser av etnisk diskriminering; vilka handlingsstrategier som klienter utvecklar; samt att identifiera och analysera hur diskriminering förstås och hanteras inom socialtjänsten.