Bild
Hoppkräftor (Copepoder)
Foto: C. Jönander
Länkstig

Ekologiska och evolutionära kostnader för kemikalieblandningar (CopeMix)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3000000
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Inom CopeMix undersöks om blandningar av kemikalier i miljön kan driva evolutionen och påverka biodiversiteten i planktonsamhällen. Detta skulle kunna leda till sämre förutsättningar för plankton att klara andra förändringar i miljön.

Medlemmar

Ingela Dahllöf (professor)
Christina Jönander (doktorand)

Samarbeten

Peter Tiselius (professor), BioEnv
Mats Töpel (forskare),  Institutionen för marina vetenskaper
Ida-Maja Hassellöv, Chalmers

Läs mer på vår engelskspråkiga sida!