Bild
Screening av membranproteinkomplex med hjälp av BiFC
En ny metod för att screena membranproteinkomplex med hjälp av BiFC (Bimolekylär Fluorescens) har utvecklats av Hedfalk och publicerades i tidskriften Protein Science 2016.
Foto: Jennie Sjöhamn
Länkstig

Biokemi - Aquaporiner

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Kort beskrivning

Hedfalks forskning riktar sig mot membranproteiner med fokus på de vattenkanaler som sitter i cellmembranet, aquaporiner. Genom att ta fram stora mängder rent protein i stabil form undersöker hon proteinernas struktur och funktion i syfte att förstå cellulära mekanismer.

Aquaporiner finns hos allt levande där de reglerar vattenflöde och tryck. Hos människan finns det flera sjukdomskopplingar till icke fungerande vattenkanaler. Genom att belysa regleringen av proteinkomplex, framförallt hos det aquaporin som sitter i hjärnan, vill Hedfalk förstå den bakomliggande mekanismen för neurologiska sjukdomar. Vidare finns flera biotekniska applikationer för vattenkanaler där rent aquaporin är en intressant nyckelkomponent i utvecklingen av hållbara filter för vattenrening.