Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Barns och ungas delaktighet i demokratiska processer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Utifrån ett kritisk åldersperspektiv undersöker jag olika företeelser där barns och ungas rätt till delaktighet uttrycks och förhandlas. Jag studerar åldersnormer och vuxenhet samt hur olika typer av åldersrelaterade regleringar historiskt har fungerat socialt och politiskt som ett sätt att strukturera och organisera samhället.