Länkstig

Axel Öhlin - Höft- och ljumskbesvär är vanligt bland unga och aktiva individer

Publicerad

Axel Öhlin disputerade den 3 september 2020 inom ämnet ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titeln på avhandlingen: Femoroacetabular Impingement Syndrome - Outcomes of Arthroscopic Hip Surgery

Länk till avhandlingen

Höft- och ljumskbesvär är vanligt bland unga och aktiva individer

En viktig orsak till höftsmärta och nedsatt höftfunktion bland unga patienter är femuroacetabulärt impingement (FAI) syndrom. Detta syndrom beror på skelettförändringar vid övergången mellan lårbenshuvudet och lårbenshalsen och/eller höftledsgropen och kan leda till onormal kontakt mellan dessa strukturer. Nya framsteg inom titthålskirurgi, så kallad artroskopi, i höftleden, har gjort det möjligt att behandla tillståndet med ett minimal-invasivt ingrepp, och är idag standardbehandlingen.

Bild
Illustration på höft från avhandlingen

- Avhandling har haft som mål att utvärdera resultatet av denna behandling på medellång- till lång sikt, samt få en tillförlitlig bild över vad det är, alltså vilka prediktorer, som påverkar resultatet för patienter som genomgår artroskopisk behandling för FAI syndrom. Samt att utvärdera den metodologiska kvalitén på nuvarande studier för denna behandling, säger Axel Öhlin ST-läkare i ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Visar på goda resultat vid artroskopisk kirurgi för FAI syndrom

Avhandlingen visar på överlag goda resultat av artroskopisk kirurgi för FAI syndrom och att de goda resultaten kvarstår upp till 5 år efter operation. Även på att en högre höftfunktion innan operation var associerad med en högre höftfunktion efter operation.

När det gäller den metodologiska kvalitén på de totalt 53 studier som inkluderades i den systematiska reviewen bedömdes de vara av bra (moderat) kvalité för både icke-jämförande och jämförande studier.

- Resultaten i denna avhandling kan hjälpa läkare och patienter att fatta beslut om behandling för FAI syndrom.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Mikael Sansone
Bihandledare: Adad Baranto, Jón Karlsson, Eric Hamrin Senorski
Opponent: Per Hölmich, Köpenhamns universitet, Köpenhamn, Danmark
Betygsnämnd: Caroline Schmidt, Håkan Gauffin och Björn Rydevik