Hoppa till huvudinnehåll
Bild
< none>
Foto: Happy survivors, av Anna Lindfors
Länkstig

Anna Lindfors - Robotkirurgi ger många fördelar för kvinnor med livmodercancer

Publicerad

Anna Lindfors disputerade den 7 maj 2021 inom ämnet obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Robotic Surgery for Endometrial Cancer

Bild
Anna Lindfors
Anna Lindfors, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi. Hon arbetar med gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Foto: Peter Törnquist

Länk direkt till avhandlingen

Robotkirurgi ger många fördelar för kvinnor med livmodercancer

Livmodercancer (endometriecancer/livmoderkroppscancer) är den vanligaste gynekologiska cancersjukdomen hos kvinnor och förekomsten ökar i många delar av världen. Hög förekomst ses framför allt i välutvecklade länder där livsstilsfaktorer relaterade till övervikt, är bidragande orsaker till cancerutveckling. Hög ålder är också en riskfaktor, och tillsammans med övervikt gör detta att många drabbade patienter är extra sårbara under behandling och tiden efter.

- Min forskning handlar om kirurgisk behandling vid livmodercancer, vilket innebär att vi opererar bort livmodern och äggstockarna. Något som i de flesta fall botar patienten och gör att denna cancersjukdom har en god prognos, säger Anna Lindfors, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi. Hon arbetar med gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syftet med denna avhandling var att undersöka effekten av robotkirurgi hos kvinnor med livmodercancer. Hon har studerat fyra olika vinklar; de kirurgiska resultaten, sjukvårdskostnader, överlevnad och hälsorelaterad livskvalitet, med särskilt fokus på patienter med hög ålder och fetma.

– I avhandlingen har vi studerat effekter av robotassisterad titthålskirurgi, vanligen kallad robotkirurgi. Tidigare opererades kvinnor med livmodercancer med öppen bukkirurgi, men i vårt kliniska arbete med dessa kvinnor tycker vi oss se en stor vinst med robotkirurgi.

Robotkirurgi är en behandlingsmetod som ökat markant de senaste åren, inom många behandlingsområden.

Robotkirurgi
Sövd patient på operationsbordet. Robotsystemet kopplat till patienten och kirurgen jobbar i den så kallade konsolen en bit ifrån patienten.
Foto: Charlotte Palmqvist

Vinster även för de ofta sköra, äldre och överviktiga kvinnorna

– I våra studier har vi visat att robotkirurgi, som ger en betydligt mindre skada i bukväggen, leder till mindre blödningsmängd under operationen, kortare vårdtid och färre komplikationer efter operationen, jämfört med öppen kirurgi. Detta gäller också hos patienter med hög ålder eller fetma.

Hos patienter med fetma, minskade risken att drabbas av en komplikation med 46 procent efter robotkirurgi jämfört med öppen kirurgi.

Men hon såg ingen skillnad i 5-årsöverlevnad eller återfallsförekomst av cancern efter robotkirurgi jämfört med öppen kirurgi vilket är viktigt att studera.

– Robotkirurgi har kritiserats för att vara en dyr behandlingsmetod. Våra resultat visade dock ingen ökad kostnad för robotkirurgi jämfört med öppen kirurgi.

I avhandlingen har hon också undersökt och beskrivit hur kvinnors livskvalitet till en början påverkats negativt efter genomgången kirurgi, men återgår till normala nivåer inom tre månader.

– Avhandlingen betonar vinsterna med robotkirurgi, på samma gång som vi ser likvärdiga kostnader och långtidsöverlevnad, jämfört med öppen kirurgi. Vi ser detta också hos de ofta sköra, äldre och överviktiga patienter, som drabbas av livmodercancer. Detta kan förhoppningsvis bidra till att tekniken görs tillgänglig för fler drabbade patienter, som kan dra nytta av dess fördelar.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Pernilla Dahm Kähler,

Biträdande handledare: Karin Sundfeldt och Mats Brännström

Opponent: John Boggess, UNC Hospitals NC Women's Hospital, Chapel Hill, USA
Betygsnämnd:  Emma Hansson, Päivi Kannisto och Johan Stranne