Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Privat
Länkstig

Anna Hicke-Roberts - Handdisk och husdjur under första levnadsåret minskar risken för allergier

Publicerad

Anna Hicke-Roberts disputerade den 8 oktober på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet pediatrik

Titel på avhandlingen: Changes in prevalence of asthma and allergy in Swedish school children over almost three decades and factors reducing risk of allergy

Bild
Anna Hicke-Roberts
Anna Hicke-Roberts barnläkare och ST-läkare i barnallergologi vid Specialistcentrum barn och unga i Angereds Närsjukhus
Foto: Paul Roberts

Länk direkt till avhandlingen

Handdisk och husdjur under första levnadsåret minskar risken för allergier

Astma och allergi har ökat markant i de industrialiserade länderna under 1900-talet och är de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige och i många andra delar av världen. Trots omfattande forskning är orsakerna till ökningen ännu inte helt klarlagda.

Kumulativ incidens av självrapporterad födoämnesallergi eller överkänslighet (SFRA) mot olika födoämnen (Fig 2 i avhandlingen)

Men i denna avhandling har viktiga förebyggande faktorer upptäckts, det finns nämligen några livsstilsfaktorer som är associerade med minskad risk för allergiutveckling.

– Min forskning handlar om förändring i förekomst av astma och allergi hos skolbarn under tre decennier och faktorer som förebygger utveckling av allergi. Det är framförallt ökningen av allergiska sjukdomar samt skillnader i allergiförekomst mellan olika länder som väckte mitt intresse och ledde till forskning, säger Anna Hicke-Roberts barnläkare och ST-läkare i barnallergologi vid Specialistcentrum barn och unga i Angereds Närsjukhus.

Resultaten visar att ökningen av allergiska sjukdomar bland barn planade ut mot slutet av 1900-talet, med undantag för besvär från näsa och ögon, pollenallergi (allergisk rinokonjunktivit). Men avhandlingen ger inte någon specifik förklaring till detta trendbrott för astma och eksem, men hon spekulerar om att en förändring till varmare klimat har medfört längre pollensäsonger vilket motverkat en liknande utveckling för pollenallergi.

Livsstilsfaktorer och mikroorganismer stärker immunförsvaret

Kunskap om hur förekomsten av en sjukdom förändras över tid är alltid viktig, inte bara för att planera för sjukvården utan också för att förstå mekanismerna bakom sjukdomen.

– I våra resultat har vi funnit förebyggande faktorer, olika livsstilsfaktorer som är associerade med minskad risk för allergiutveckling. Att diska för hand, låta fermenterade livsmedel ingå i kosten eller köpa mat direkt från bondgård var alla skyddande faktorer, liksom att ha husdjur inomhus under barnets första levnadsår.

Tabell förekomst av allergi
Förekomst av allergi sista året (någon av astma, ARC eller eksem), astma, ARC och eksem. ARC-allergisk rinokonjunktivit (Fig 4 i avhandlingen)

Resultaten från avhandlingen visar att risken för allergiutveckling minskade på ett dos-relaterat sätt med ökande antal husdjur, men också att sen introduktion av kompletterande födoämnen (oftast som puréer) istället var en riskfaktor för allergiutveckling. 

– Upptäckt av skyddande faktorer som hämmar utvecklingen av allergier är betydelsefullt, speciellt om vardagsliv och livsstil kan anpassas för att minska risken för allergiutveckling.

En av dessa faktorer är tidpunkten när kompletterande födoämnen införs i barnets kost. Våra resultat visar att den inte bör fördröjas. Resultaten om handdisk och innehav av husdjur kan möjligen vara intressant för vissa familjer, men den viktigaste slutsatsen är dock att resultaten ger stöd för hygienhypotesen*'

MER FAKTA

* Hygienhypotesen: en teori som går ut på att mikroorganismer, parasiter och andra smittämnen bidrar till att stärka immunförsvaret. Och att det finns ett samband mellan överdriven renlighet och uppkomst av allergi. Källa Wikipedia

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Bill Hesselmar
Bihandledare: Göran Wennergren

Opponent: Lennart Nilsson, Linköpings universitet, Linköping

Betygsnämnd: Kate Himmelmann, Johan Hellgren och Christina West