Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Gastlab"

Forskningsgrupp
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskningsverksamheten ”Gastlab” etablerades redan i slutet på 1960-talet av Lars Olbe och medarbetare vid dåvarande Kirurgiska kliniken/Institutionen II vid Sahlgrenska. Man ville bearbeta dåtidens kirurgiska problemområden, framförallt kroniska magsår och reglering av magsäckens syraproduktion.

Gastlab - kort historik

Forskningsverksamheten ”Gastlab” etablerades redan i slutet på 1960-talet av Lars Olbe och medarbetare vid dåvarande Kirurgiska kliniken/Institutionen II vid Sahlgrenska. Man ville bearbeta dåtidens kirurgiska problemområden, framförallt kroniska magsår och reglering av magsäckens syraproduktion. Den framgångsrik forskning som utvecklats här har nu gjort att magsårskirurgin i stort har kunnat avvecklas och idag kretsar Gastlabs verksamhet huvudsakligen kring magtarmkirurgi riktad mot fetma och metabol sjuklighet.

Forskningen inom området går i dag hela vägen från preklinisk till klinisk forskning med ett fokus på övre gastrointestinal behandling och innefattar flera olika specialiteter inom såväl det medicinska- som det kirurgiska fältet. Det forskas både kring organspecifika diagnoser till mer övergripande tillstånden. Forskning om magtarmsystemets aggressiva matsmältningsfaktorer (magsyra, galla och enzymer) bedrivs fortfarande, men även andra inriktningar prioriteras.

Bild
BILD: Lars Fändriks är professor i integrativ fysiologi och farmakologi. Här fotograferad i det rum på Sahlgrenska där de första kliniska prövningarna av omreprazol genomfördes. (foto: Monica Havström)