Hoppa till huvudinnehåll
Bild
The principle of ovulation, fertilization and implantation
Foto: Cover artist: Arvind M Padma
Länkstig

Ahmed Baker Alshaikh - Biomaterial och stamceller – framtidsbehandling mot kvinnlig infertilitet vid cancer

Ahmed Baker Alshaikh disputerade på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet obstetrik och gynekologi

Titel på avhandlingen: Principles of scaffold generation for bioengineering of the ovary and uterus: a study focusing on decellularization

 

Bild
Ahmed Baker Alshaikh, läkare och doktorand i Brännströms prekliniska grupp på Transplantationsbiologiska labbet
Foto: Privat

Länk direkt till avhandlingen

Biomaterial och stamceller – framtidsbehandling mot kvinnlig infertilitet vid cancer

Cancerbehandling, både cellgifter och/eller strålbehandling, orsakar ofta fertilitetsproblem som biverkning hos kvinnor, detta gäller för de flesta cancerformer. Eftersom många kvinnor i fertil ålder överlever sin cancer, så är fertilitetsbevarande åtgärder före en cancerbehandling en viktig åtgärd. Blodcancer är till exempel en vanlig cancerform hos flickor i tonåren, och även yngre barn.

– Min avhandling handlar om att utveckla nya behandlingsmetoder för att bevara fertiliteten hos unga kvinnor som behöver genomgå en cancerbehandling. Det är tyvärr ganska vanligt med fertilitetsproblem efter cellgifter och strålbehandling på grund av biverkningsskador på äggstockarna, säger Ahmed Baker Alshaikh, läkare och doktorand i Brännströms prekliniska grupp på Transplantationsbiologiska labbet.

I hans forskning görs försök med att använda biomaterial och stamceller som behandlingsmetod mot infertilitet. Hans avhandling har fokuserat på utveckling av nya biologiska biomaterial till dessa principer, och man har använt möss och råttor i de prekliniska studierna.

Follikelmognad in vitro. Fig 6 i avhandlingen. Se nedan för mer info

Ingen negativ immunologisk reaktion

– I våra djurmodeller så har vi utvecklat ett par olika intressanta äggstockslika biomaterial som stamceller trivs att växa i. Vi har även visat att denna typ av biomaterial kan transplanteras utan att aktivera en negativ immunologisk reaktion – en viktig egenskap hos biomaterial.

Nästa steg i denna forskning är att undersöka om dessa biomaterial och stamceller kan stimulera omogna äggceller till att mogna, så att de mogna äggen sedan kan isoleras och användas till fertilitetsbehandling (IVF).

– Om vi kan få dessa tekniker att fungera i mus- och råttmodeller kommer vi börja analysera om det även är möjligt att göra det på får. Får är nämligen en mycket bra djurmodell att använda för fertilitetsstudier, innan man börjar testa dessa metoder på människa.  Vi är hoppfulla att dessa tekniker kan utvecklas och hjälpa de kvinnor som fått fertilitetsproblem på grund av sin cancerbehandling.

Ahmed Baker Alshaikh är specialist inom obstetrik och gynekologi och håller på med sin subspecialisering inom infertilitet, reproduktionsmedicin och endokrinologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han valde detta forskningsfält för att han var nyfiken på hur stamceller och regenerativ medicin kan användas för att behandla kvinnlig infertilitet.

*Fig. 6. Follikelmognad in vitro/ Follicular in vitro maturation

If the cancer patient needs urgent chemotherapy, or is prepubertal (A), cryopreservation of isolated ovarian cortex tissue is conducted for fertility preservation strategies. However, if the patient is fertile and can delay cancer treatment for about two weeks, fertility is preserved by ovarian stimulation and aspiration of mature oocyte for future IVF (B). Figure reproduced with permission from (23) / - J. Donnez, M. M. Dolmans, Fertility Preservation in Women. The New England journal of medicine377, 1657-1665 (2017).

MER FAKTA

Delarbete I - II undersöker framställningen av ett äggstocksbiomaterial genom en metod som kallas avcellularisering. Ett biomaterial skulle möjligen kunna användas som stödstruktur under odling av omogna äggblåsor som isolerats från patienten före behandlingen och fungera som en fertilitetsbevarande åtgärd. 

Delarbeten III - IV används en råttmodell för att analysera immunförsvarsreaktionen mot liknande biomaterial framtagna för att reparera livmodersrelaterad infertilitet.  

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Mats Hellström
Biträdande handledare: Mats Brännström, Randa Akouri

Opponent:  Prof. Antonio La Marca, MD., PhD., Obstetrics and Gynecology, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy

Betygsnämnd: Emma Hansson, Pauliina Damdimopoulou och Joakim Håkansson