Bild
Affisch för Powers of Love: Enchantment to Disaffection
Länkstig

Powers of Love: Enchantment to Disaffection

Forskning

Den femte biennala PARSE-konferensen för konstnärlig forskning vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, Sverige, 15-17 november 2023.

Konferens
Datum
15 nov 2023 - 17 nov 2023
Plats
Göteborg
Ytterligare information
Registrering

Arrangör
Konstnärliga fakulteten

Den femte biennala PARSE-konferensen, "Powers of Love: Enchantment to Disaffection", behandlar den transformativa potentialen hos kärlek, vänskap, det erotiska, förtrollning och omsorg i konstnärliga praktiker. I bredare kulturella sammanhang är konstnärliga praktiker engagerade i maktpolitik genom historiska, kontextuella, institutionella och diskursiva formationer. Denna konferens fokuserar på sambanden mellan förkroppsligande, passion, (o)tillgivenhet och kritiskt tänkande, grunderna för att vara gemensam och spänningarna mellan singulär relation och institutionella strukturer. 

Konferensen bjuder in konstnärliga praktiker, forskare från olika discipliner och teoretiska experiment för att engagera sig i kärlekens andetag och mångfald i dess olika former, uttryck, förhandlingar och dissociationer. Konferensen äger rum i Göteborg och syftar till att skapa en atmosfär för engagerad dialog genom plenarsessioner, paneler, visningar, evenemang och presentationer i flera format. Syftet med konferensen är att skapa ett möte mellan samtida konstnärlig forskning och andra forskningsområden. 

Registreringen för konferensen är nu öppen. Klicka här för att registrera dig.

Affisch för Powers of Love: Enchantment to Disaffection