Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

kulturstudieseminariet - Spänningen mellan den rasifierade offentligheten och ortens motoffentligheter

Kultur & språk

Välkomna till kulturstudieseminariet. I detta föredrag presenterar Nazem Tahvilzadeh, förvaltningsforskare och universitetslektor vid Malmö universitet, några tankar om hur vi kan förstå motoffentligheters betydelse för det urbana, för marginaliserade gruppers möjligheter att artikulera sina personliga bekymmer i politiska termer, och för demokratin mer generellt.

Seminarium
Datum
9 apr 2021
Tid
13:15 - 15:00
Plats
zoom

Arrangör
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Dessa reflektioner görs mot bakgrund av 10 års forskning om urban styrning, sociala rörelser och den urbana periferin i Sverige och pågående arbete att tolka dessa händelser inom ramen för kritisk demokratiteori. Underlaget utgörs dels av en studie av Rädda Barnens projekt ”På lika villkor” som bland annat inriktats på att upprätta mötesplatser i flera orter i Sverige, dels av en sammanfattning av en omfattande rapport för Folkbildningsrådet om hur studieförbund och folkhögskolor når deltagare i den urbana periferin.

Join Zoom Meeting: https://gu-se.zoom.us/j/68391407412