Länkstig

Hedersdoktorsseminarium – Den komplexa traditionsprincipen

Akademisk högtid
Forskning
Samhälle & ekonomi

Handelshögskolan och Juridiska institutionen bjuder in till seminarium om traditionsprincipen. Seminariet är föranlett av att Erik Røsæg, professor i formuerett vid Universitetet i Oslo, promoveras till hedersdoktor (den 6 maj). I samband med professor Røsægs besök i Göteborg redovisar han en analys kring borgenärsskyddet i Norge, och närmare bestämt de svårigheter som frågan om prioritet för köpare omfattar. Därmed berör han samtidigt temat om den nordiska rättens karaktär.

Seminarium
Datum
4 maj 2022
Tid
16:15 - 18:00
Sista anmälningsdag
25 april 2022

Medverkande
Erik Røsæg, professor i formuerett vid Universitetet i Oslo
Arrangör
Juridiska institutionen
Anmälan är stängd.

Professor Røsæg beskriver temat så här: Overleveringskravet (traditionsprincipen) ved salg av løsøre (lös egendom) innebærer bl.a. at en løsørekjøper vanligvis ikke får vern i selgerens konkursbo med mindre løsøret er overlevert til ham eller henne. I en nylig avsagt dom av Norges Høyesterett, HR-2021-2248-A Austad, blir denne reglen stadfestet og i noen grad presisert. På seminaret drøftes denne dommen i nordisk perspektiv og utfra reelle hensyn. Er norsk rett her på ville veier, eller bør den lede an i rettsutviklingen? Og hvilken sammenheng er det mellom rettsvern, panterett og eiendomsrettens overgang? I den siste sammenhengen vil HR-2018-1265-A Deutsche Bank trekkes inn.

Bild
Erik Rösaeg

Professor Røsæg, född 1958,  är verksam vid universitetet i Oslo och har där haft flera olika roller, bland annat har han varit föreståndare för Scandinavian Institute of Maritime Law. Erik Røsæg är genom sitt engagemang för den nordiska rättsvetenskapen och den nordiska gemenskapen en välkänd forskare i framförallt nordiska kretsar. Han har i sina huvudsakliga forskningsområden sjörätt och civilrätt gjort insatser på sådan bred front som gärna uppskattas av rättsvetarkollegiet i Göteborg. Det handlar inte bara om hans huvudinriktning utan om ett ovanligt brett engagemang för juridiken i stort. Erik Røsægs insatser sträcker sig över frågor kring nordisk rätt, naturresurser, klimatfrågor, rättsstatliga frågor, sociala frågor och de nya frågor som teknikutvecklingen innebär för juridiken. Med sitt tvärvetenskapliga intresse har Erik Røsæg bidragit till att lyfta rättsvetenskapens horisont. 

Från göteborgskt perspektiv finns det anledning att understryka den sjörättsliga kopplingen och att Erik Røsæg genom åren, vid upprepade tillfällen, engagerat sig i forskningsprojekt från Göteborg, som han stöttat såväl materiellt som formellt. Därtill har Erik Røsæg gjort insatser för den juridiska praktiken i Göteborg.