Bild
Människans huvud och hjärna
Foto: Shutterstock
Länkstig

Forskaren som människa - om forskarens inre liv

Forskning

Forskaren är också människa. Det är ett självklart men likväl undanskuffat påstående, intimt förbundet med forskarlivets glädje och elände. Det handlar om fundamentala men sällan omtalade inslag i vardagslivet, som vilken roll känslor, engagemang och sociala  relationer har för forskningens inre liv.

Seminarium
Datum
6 okt 2021
Tid
12:00 - 16:00
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 21
Antal platser
Begränsat
Ytterligare information
Jonsereds
herrgård

Bra att veta
Jonseredsseminarium.
Arrangör
Jonsereds herrgård och Folkuniversitetet.

Från den individuelle  forskaren, över forskningsteamets ”mikrokosmos”, till den bredare  omgivning i vilken forskning blir till, gör sig människan påmind.   I den nyligen utkomna  The Inner World of Research, 2020  – som baserar sig på autobiografiskt material och intervjuer med forskare, författare, konstnärer och musiker  – djupdyker Stefan Svallfors i kreativitetens mysterier. Här ryms glädjen och frustrationen i att samarbeta, men också den roll som rädsla, ilska och uttråkning har i forskarens och forskningens inre  liv. Vad gör denna mänskliga faktor med vår förståelse  av vetenskapen?

Stefan Svallfors professor i sociologi, forskare vid Institutet för framtidsstudier, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet för området Humaniora och samhällsvetenskap, Emma Engdahl professor i sociologi Göteborgs universitet, och Olle Häggström professor i matematisk statistik, Chalmers Tekniska Högskola.

Seminariet ingår i serien  Forskaren som aktivist – om vetenskaplighet och samhällsengagemang.

---

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.