Länkstig

DISPUTATION - Annkatrin Meyerson

Forskning
Samhälle & ekonomi

TO BELIEVE OR NOT TO BELIEVE – IS THAT THE QUESTION? En kritisk studie av hur de Svenska migrationsdomstolarna hanterar sitt ansvar att döma i asylmål.

Disputation
Datum
16 jun 2023
Tid
10:00 - 12:00
Plats
Sal SEB, Vasagatan 1, Göteborg
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Bra att veta
Disputationen kommer ske på engelska.
Bild
Foto av Annkatrin Meyerson
Annkatrin Meyerson

Annkatrin Meyerson har i en avhandling som försvaras på Handelshögskolan i Göteborg den 16 juni studerat migrationsdomstolarnas domar i de asylmål där trovärdigheten i den asylsökandes berättelse har ifrågasatts.

Att döma i asylärenden innebär att bedöma risker: om den asylsökande vid utvisning till hemlandet riskerar att bli utsatt för handlingar som till exempel förföljelse eller tortyr. Det är förbjudet att utvisa en person till ett land där en sådan risk föreligger. Detta kommer till uttryck i den folkrättsliga principen om non-refoulement.

Studien visar att tyngden i migrationsdomstolarnas domar läggs på att bedöma kvaliteten på den asylberättelsen utifrån trovärdighetsindikatorer. Indikatorer på trovärdighet kan till exempel vara om berättelsen är detaljerad, sammanhängande, rimlig och inte innehåller motstridig information. Fakta om till exempel situationen i hemlandet och den asylsökandes personliga förhållanden ges mindre utrymme.

Detta leder till att asylprövningen förskjuts från en bedömning av riskerna för den asylsökande vid en utvisning, till en bedömning av kvaliteten på den asylsökandes berättelse. Domarnas ansvar för att göra en riskbedömning där liv och frihet står på spel för den asylsökande hamnar därmed i bakgrunden.


Opponent: Moa Dahlin, docent, universitetslektor, Uppsala Universitet