Bild
Illustrerande bild läsning
Foto: Shutterstock
Länkstig

Demokrati & läsning - barn och unga med texten i fokus

Forskning
Kultur & språk
Utbildning & lärande

En jämlik skola är en grundpelare i svensk demokrati. Men nu växer ojämlikheten både inom utbildningsväsendet och vad gäller barn och ungas kunskaper i läsning. Vad betyder det för framtidens demokrati? 

Konferens
Datum
31 okt 2022
Tid
09:00 - 17:00
Plats
Pedagogen, Göteborgs universitet
Antal platser
300
Kostnad
Fri entre
Sista anmälningsdag
24 oktober 2022
Ytterligare information
Jonsereds
herrgård

Arrangör
Göteborgs universitet: Jonsereds herrgård och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. I samverkan med Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

Stora skillnader i läskunnighet och läsförståelse råder i Sverige, beroende på var du bor och i vilken skola du går; trots statliga satsningar på området. Detsamma gäller tillgången till folkbibliotek och bemannade skolbibliotek. Och allt färre läser kvalificerad text. Hur ska vi göra för att höja kunskapsnivån inom läsning? Och vad menar vi med läsning och läsförståelse? Varför det viktigt ur ett demokratiperspektiv att barn och unga kan förstå och tolka text?

Hur kan litteraturens och läsandets kraft omsättas i praktiken, med hänsyn till utbildnings- och kulturpolitik, nationell biblioteksstrategi och Agenda 2030? Frågan aktualiseras särskilt med anledning av att Göteborg nu är en Unesco City of Literature.

Konferensen vänder sig till dig som är yrkesverksam eller utbildar dig inom bibliotek, skola eller andra områden som är inriktade på litteratur och läsning. 

NÄR: 31 oktober 2022 klockan 9.00-17.00
VAR: Pedagogen, Göteborgs universitet, Göteborg
HUR: Föreläsningar, panelsamtal, workshop och inspiration

Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Konferensinbjudningar skickas ut till berörda grupper, och anmälan görs via angiven länk i inbjudan.
Sista anmälningsdatum är 24 oktober 2022 kl 23.59.

Vill du delta?

Saknar du inbjudan och är intresserad av att delta? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med information om din organisation, roll inom denna och engagemang på området.

 

Arrangörer

Göteborgs universitet: Jonsereds herrgård och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen