Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bildning som social hållbarhet

Forskning
Utbildning & lärande

JONSEREDSSEMINARIUM. Enligt regeringens Agenda 2030 ska all undervisning ta ett särskilt ansvar för social hållbarhet. Vad betyder det? Hur jobbar man med de här frågorna inom undervisningen, alltifrån naturvetenskap och teknik till svenskämnet? Och hur integreras bildningsperspektivet i detta?

Seminarium
Datum
8 sep 2020
Tid
09:30 - 15:30
Plats
Digitalt seminarium via Zoom
Ytterligare information
Jonsereds
herrgård

Bra att veta
Jonseredsseminarium
Arrangör
Jonsereds herrgård och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

I skolans demokratiuppdrag ingår att jobba med både bildning och social hållbarhet. Men hur inlemmas de i undervisningen - inte minst i svenskämnet - och hur integreras de med varandra? Vad innebär social hållbarhet? Och vad menar vi med bildning idag? Hur följer bildningen med i utbildningskedjan grundskola-gymnasium-universitet? Om bildning i utbildningsväsendets arbete för en stärkt demokrati.

Maria Svensson fil.dr. didaktik, proprefekt Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Bagir Kwiek läsambassadör Statens kulturråd
Bernt Gustavsson folkbildningsforskare, professor pedagogik
Homeira Tari kulturpedagog, chefredaktör Made in Backa
Per Sund docent och lärarutbildare i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, Stockholms universitet
Berit Larsson folkbildare, fil.dr. genusvetenskap

I serien Demokrati & läsning, del II.

OBS Med anledning av Folkhälsomyndighetens och Göteborgs universitets riktlinjer hålls digitalt seminarium. Vid ev. lättade restriktioner flyttas seminarium till Jonsereds herrgård.

---

INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.