University of Gothenburg
Image
 Friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa
Photo: Erik Bondesson
Breadcrumb

Idrott och hälsa

Funderar du på att läsa till lärare? Är du intresserad av idrott, hälsa och fysisk aktivitet? Då är idrott och hälsa ett ämne för dig.

Studierna i ämnet idrott och hälsa innehåller både ämnesstudier och didaktik för att förbereda för kommande yrkesutövning som lärare i skolämnet idrott och hälsa. Teori och praktik integreras fortlöpande. Idrott, fysisk aktivitet och hälsa studeras ur många olika perspektiv med förankring i skolans verksamhet. Genom olika kurser i anatomi, fysiologi och träningslära kommer du att lära dig hur kroppen fungerar i arbete och vila.

Lärarprofessionen är i fokus, där förståelse för hälsa och fysisk aktivitet fördjupas och breddas. Kurserna kan ses som delar inom ämnesområdena, som tillsammans ger dig helheten för att undervisa i ämnet idrott och hälsa. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, får du sedan möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken.

Studierna bedrivs i skiftande miljöer under olika årstider. Det ger dig goda kunskaper och erfarenheter i ditt kommande lärararbete. Friluftsliv är en del av utbildningen. Du får möjlighet att praktisera och utveckla dina kunskaper i naturlig miljö, där vinterutbildning, vandring och paddling är några av inslagen.

Idrott och hälsa ingår i följande lärarprogram

Syftet med idrott och hälsa

En hälsosam livsstil utgör grunden för en harmonisk tillvaro med livsglädje och effektivitet. Vardagens vanor och val är centrala. Människors samspel med varandra, naturen och samhället är en viktig utgångspunkt. I ämnet idrott och hälsa arbetar du med unga människors lärande och utveckling inom områden som rör det dagliga livet.

Ämnet ger elever möjligheter till att vara aktiva, utveckla sin kompetens och känna tillit till sin egen förmåga när det gäller att hantera sin hälsa och sin sociala kompetens.

Vår uppgift på institutionen för kost- och idrottsvetenskap är att utbilda lärare som i sin undervisning kan utveckla elevernas potential att vara reflekterande och handlingskraftiga konsumenter med förmåga att genomföra medvetna val utifrån begreppet hållbar utveckling. Ämnet innebär att du får träffa många av skolans elever. Idrott och hälsa är ett av skolans mest populära ämne om du frågar eleverna. Skolan behöver behöriga lärare i idrott och hälsa, såväl grundlärare som ämneslärare.