Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Tillämpad funktionalanalys

Kurs
MMA400
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11755
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen handlar om problem där variablerna inte (som i elementär analys) är tal, utan funktioner eller ofta ännu mer abstrakta objekt. Här kombineras en linjär struktur – objekten kan adderas och multipliceras med skalärer – med en geometrisk/topologisk struktur, där man kan mäta avstånd och ta gränsvärden av objekten.

Funktionalanalysen uppkom under de första decennierna av 1900-talet då man upptäckte att metoder som använts för att lösa integralekvationer och partiella differentialekvationer även fungerade i mer abstrakta sammanhang. Man behövde inte alltid använda den speciella formen av de studerade objekten.

I kursen kommer du att studera normerade rum, Banach- och Hilbertrum, fixpunktssatser, kompakthet, spektralteori för kompakta självadjungerade avbildningar, Fredholms alternativsats samt tillämpningar på differential- och integralekvationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kurserna MMG400 Linjär algebra II och MMG300 Flervarialbelananlys.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg