Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Spatial statistik och bildanalys

Kurs
MSA301
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21761

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21763
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger dig en introduktion till spatial statistik och statistisk bildanalys. I den första delen introduceras statistiska modeller för bilder (stokastiska fält och punktprocesser), metoder för filtrering och rekonstruktion, samt simuleringsmetoder för stokastisk inferens. Den andra delen av kursen fokuserar på metoder från statistisk och maskininlärning för mönsterigenkänning och klassificering. Under kursens gång behandlas tillämpningar inom områden som klimat, fjärranalys, mikroskopi, fotografi och medicinsk bildbehandling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna MSG110 Sannolikhetsteori och MSG800 Grundläggande stokastiska processer.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg