Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till master symfoniskt orkesterspel

Informationen gäller antagning till konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2022.

Antagningsproven för antagning till konstnärligt masterprogram i symfoniskt orkesterspel genomförs helt genom digitala arbetsprover (videoinspelningar). Arbetsprover ska laddas upp i SlideRoom.

Sökande på orkesterinstrument (ej piano och slagverk)

Intervju: Du får intervjufrågor per e-post. Frågorna ska besvaras i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska. 

Provspelning: Provspelningsrepertoaren består av orkesterutdrag och en konsert. Listor för samtliga orkesterinstrument hittar du i pdf-filen Provspelningsrepertoar. Noter på orkesterutdragen skickas till dig via e-post.

Ladda upp dina videofiler enligt följande:

 • Video 1: Intervjusvar
 • Video 2: Utdragen spelas efter varandra i en tagning
 • Video 3: Konserten spelas i en tagning

Sökande på piano

Intervju: Du får intervjufrågor per e-post. Frågorna ska besvaras i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska. 

Provspelning: Provspelningsrepertoaren består av orkesterutdrag, operautdrag samt valfria solistiska verk från minst två skilda epoker. Speltiden för de solistiska verken ska vara totalt minst 10 minuter. Noter på orkester- och operautdragen skickas till dig via e-post.

Ladda upp dina videofiler enligt följande:

 • Video 1: Intervjusvar
 • Video 2: Utdragen spelas efter varandra i en tagning
 • Video 3–6: Ett solistiskt musikstycke per film

Sökande på slagverk

Intervju: Du får intervjufrågor per e-post. Frågorna ska besvaras i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska. 

Provspelning: Provspelningsrepertoaren består av orkesterutdrag. Lista hittar du i pdf-filen Provspelningsrepertoar. Noter på orkesterutdragen och ytterligare instruktioner skickas till dig via e-post. 

Ladda upp dina videofiler enligt följande:

 • Video 1: Intervjusvar
 • Video 2: Utdrag 1–5 spelas efter varandra i en tagning
 • Video 3: Utdrag 6–10 spelas efter varandra i en tagning

Krav vid inspelning av video

 • Berätta tydligt vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. 
 • Filmerna ska ha hög ljudkvalitet.
 • Du ska vara i närbild.
 • Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
 • Inspelningarna görs utan klipp.
 • Tillåtna filformat är: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Maximal filstorlek per video är 500 MB.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.