Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till master symfoniskt orkesterspel

Informationen gäller antagning till konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel.

Information till sökande HT 2021 (ordinarie anmälningsperiod)

2021-02-02: Ett mejl med intervjufrågorna och länk för att ladda ner noterna skickades till alla sökande.

Antagningsprov

Observera: På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan.

Följande gäller för studiestart höstterminen 2021:

Med anledning av Covid-19 kommer antagningsproven till konstnärligt masterprogram i symfoniskt orkesterspel genomföras helt genom digitala arbetsprover.

Sökande på orkesterinstrument

Provspelning: Repertoaren består av orkesterutdrag och en konsert. Listor för samtliga orkesterinstrument hittar du i pdf-filen Provspelningsrepertoar. Orkesterutdragen skickas till dig via e-post. 

Intervju: Frågor för din intervju får du i samma mejl som orkesterutdragen. Du svarar på frågorna i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska.

Sökande på piano

Provspelning

 • Solistiska verk från minst två skilda epoker, minst 10 minuter totalt.
 • Orkesterutdrag
 • Operautdrag

Noter skickas till dig via e-post.

Intervju: Frågor för din intervju får du i samma mejl som noterna. Du svarar på frågorna i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska.

Instruktioner för digitalt arbetsprov

Som arbetsprover gör du en videoinspelning för intervjun samt videoinspelningar för provspelningen enligt följande:

Alla instrument förutom piano och slagverk:

 • Video 1: Konserten spelas i en tagning
 • Video 2: Utdragen spelas efter varandra i en tagning

Piano:

 • Ett solistiskt musikstycke per film
 • Utdragen spelas efter varandra i en tagning

Slagverk:

 • Video 1: Utdrag 1–5 spelas efter varandra i en tagning
 • Video 2: Utdrag 6–10 spelas efter varandra i en tagning

Krav vid inspelning av video:

 • Berätta tydligt vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. 
 • Filmerna ska ha hög ljudkvalitet.
 • Du ska vara i närbild.
 • Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
 • Inspelningarna görs utan klipp.
 • Tillåtna filformat är: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Maximal filstorlek per video är 500 MB.

Ditt arbetsprov skickar du in digitalt via vår arbetsprovtjänst SlideRoom.
 

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.

Nicolas Lupot-violinen

Varje år får en masterstudent möjligheten att spela på detta unika instrument under en hel termin.

Video (3:28)
Lupot-violinen

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".