Bild
Student på kandidatprogrammet i pedagogik
Länkstig

Sandra, student på kandidatprogrammet i pedagogik

Sandra studerar pedagogik med sikte på en karriär inom organisationsutveckling. Kandidatprogrammet i pedagogik ger en djupare förståelse för ämnet pedagogik och ett nytt sätt att tänka.