Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Representationsteori

Kurs
MMA201
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11754

Om utbildningen

Representationsteori handlar om hur grupper och andra algebraiska strukturer kan realiseras konkret som linjära avbildningar. Metoderna används inte bara inom algebra utan även inom analys, geometri, talteori och matematisk fysik. Bland annat ligger representationsteori till grund för standardmodellen för partikelfysik. I kursen fokuserar vi på representationsteori för ringar (modulteori) och ändliga grupper. Vi ger även en matematisk framställning av tensoralgebra och yttre algebra, som är viktiga inom differentialgeometri och relativitetsteori.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs minst 90 hp i matematik, inklusive kursen MMG500 Algebraiska strukturer.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg