Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Regional geologi fältkurs

Kurs
GVG480
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Föreläsningar om Baltiska sköldens geologi. Översiktliga och jämförande studier av andra kontinenters geologi kan ingå. Kursen har tre moment där föreläsningar utgör grunden. I kursen ingår flera exkursioner, där studenterna ska skriva en utförlig rapport baserat på tidigare föreläsningar, litteratur och egna anteckningar En seminariumsuppgift där studenten läser in ett område och presenterar dess geologi i form av en föreläsning Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som baseras på föreläsningar, exkursioner och seminariers innehåll

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Admittance to the course requires at least 150 credits within the field of Earth Sciences including successful completion of a mineralogy course (GVG210 or its equivalent) and a petrology course (GVG270 or its equivalent).