Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Principer för statistisk slutledning

Kurs
MSF100
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21761
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till studenter i det andra året av sina masterstudier. Kursen studerar på ett avancerat och rigoröst sätt matematisk statistik och metoder för slutledning. Förutom att täcka centrala begrepp och modeller av statistik diskuteras och jämförs olika filosofiska perspektiv på vetenskaplig slutledning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen MSG200 Statistisk slutledning. Dessutom krävs kunskaper motsvarande minst 15 hp på avancerad nivå i matematisk statistik.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg