Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Optioner och matematik

Kurs
MMG810
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11707

Om utbildningen

I denna kurs får du en inledning till området matematisk finans med tonvikten lagd på aktie- och valutaoptioner. De grundläggande begreppen inom matematisk finans såsom arbitrage, självfinansierande strategi, hedgning och så vidare får en mycket klar innebörd i binomialmodellen, där en aktieprocess är en geometrisk slumpvandring med 2-punktsfördelade tillskott i varje period. När antalet perioder i binomialmodellen går mot oändligheten erhålls Black-Scholes uppmärksammade modell.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kurserna MMG200 Matematik 1 och MSG110 Sannolikhetsteori.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg