Länkstig

Konst och politik - om vänskap och det politiskt imaginära

Kurs
FKAKPO
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15053
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Detta är en innovativ distanskurs som hålls online (med möjligheter till fysiska träffar). Kursen introducerar nyckelteman och frågor inom politik, tillhörighet och vänskapens ontologi med särskild hänvisning till samtida konstpraxis, teorier och institutioner. Utbildningen har undervisningsspråk engelska.

Om utbildningen

Den här kursen utvecklades ursprungligen 2021 genom samarbetet mellan Prof. Steven Henry Madoff (SVA New York) och Professor Mick Wilson (HDK-Valand, Göteborg.) Med utgångspunkt i framgången med 2021 års kurs syftar den nya kursen från 2022 till att utveckla den fokuserade utredningen om vänskap som en fråga över politik, filosofi och konstnärliga och kuratoriska praktiker.

Deltagande studenter förväntas

  • Aktivt engagera sig i online-workshops 
  • Föreläsningar och seminarier
  • Engagera sig i omfattande delad läsning
  • Utforska implikationerna av kursteman för sin egen praktik och/eller vidare studier

Som student uppmanas du att utveckla projektidéer kopplade till kursens teman samt relevanta för studentens egen praktik (t.ex. teori, kritik, konstframställning, kuratorarbete, kulturstudier, filosofi eller annan forskning inom skapande konst och humaniora).

Kursen är uppbyggd i tre steg:
1. villkor
2. källor
3. meningsskiljaktigheter.

Ansök i tre steg 

1. Ansök till kursen på antagning.se. Deadline 17 april 2023.
2. Skicka in ditt motivationsbrev via SlideRoom. Deadline 24 april 2023. 


3. Säkerställ att dina meriter som styrker din behörighet till kursen är registrerade på antagning.se. Deadline 21 juni 2023.

Din ansökan ska innehålla: 

  • Ett motivationsbrev där du beskriver varför du vill gå kursen. Max 3500 tecken, inklusive blanksteg. Texten ska skrivas på engelska.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6 / Engelska B.

Urval

Urvalet baseras på motivationsbrev.