Länkstig

Examenskurs i atmosfärsvetenskap med inriktning mot miljövetenskap

Kurs
ES2561
Avancerad nivå
45 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11273
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 14 juli 2023.

Kort om kursen

Kursen ger dig fördjupad kunskap om atmosfär, klimat och ekosystem inom ett specifikt ämne som du har valt tillsammans med din handledare. Kursen förbereder dig för doktorandutbildning i atmosfär, klimat och ekosystem samt för arbete utanför akademin. Särskild tonvikt läggs på träning i planering, implementering, analys och rapportering av ditt eget arbete. Allt detta ger dig viktig kunskap för ditt kommande arbetsliv.

Om utbildningen

Inom examenskursen gör du ett självständigt arbete under handledning av en utsedd handledare. Under kursen får du både allmän vägledning tillsammans med dina klasskamrater under seminarier som leds av kursansvarig (a) och individuell handledning som rör ditt eget arbete av din handledare. Du presenterar ditt arbete, både som en skriftlig rapport och muntligt under ett seminarium. Examen baseras på deltagande i seminarieserien, din rapport och din slutliga presentation.
Du utför arbetet i projektet på en institution vid Naturvetenskapliga fakulteten inom ämnesområdet eller externt vid ett annat universitet, företag, institut, organisation eller myndighet.
Du tränar din förmåga att göra vetenskapliga bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Du får också träning i att utförligt analysera och tolka komplexa problem och frågeställningar.
Examenskursen ger dig möjlighet att visa din färdighet att självständigt kunna utföra en undersökning och att både skriftligt och muntligt redogöra och försvara resultaten för klasskamrater och lärare.
Den slutliga rapporten från arbetet kan skrivas antingen på svenska eller engelska, med en sammanfattning på båda språken enligt de anvisningar som ges. Men alla seminarier och muntliga presentationer ges på engelska (såvida inte alla deltagare kan flytande svenska).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Bachelor of Science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, or physics) and at least a pass degree on the courses Climate change in an earth system perspective (GVN460) (or NGN160) and Global Change - problem, analysis measures (ES2613) or similar courses. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av individuell handledning och gemensamma seminarier.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), Institutionen för Biologi och Miljövetenskap eller vid en annan institution vid Naturvetenskapliga fakulteten.