Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Data science för biomedicin

Kurs
MSA680
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21760
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Om utbildningen

Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskap om modeller och metoder med praktiska tillämpningar, främst inom Data Science för biomedicin. Efter godkänd kurs kommer du bland annat att kunna: utföra dataanalyser för kontrollerade randomiserade experiment såsom hypotesprovning och överlevnadsanalys samt beräkning av provstorlek för hypotesprovning inom randomiserade experiment, redogöra för ramverket för linjära blandade modeller, genomföra statistisk analys av longitudinella data med SAS, samt identifiera hierarkiska datastrukturer och utföra statistisk analys med R.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande någon av kurserna DIT862 Statistiska metoder för Data Science eller MSG110 Sannolikhetsteori.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.