Länkstig

Botanisk illustration - vildflor

Kurs
KTR912
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-31800

Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen botanisk illustration - vildflor är en kurs där du studerar botanik och gestaltning på en grundläggande nivå.

Morfologi och studier i växtkunskap kopplas till de botaniska illustrationer som du själv arbetar med. Deltagande i kursen förutsätter att du återkommande övar frihandsteckning för att din förmåga att teckna ska utvecklas.

Måleriövningar och litteraturstudier genomförs enskilt med utgångspunkt i det växtmaterial som du väljer att arbeta med. Du tränar på egen hand för att utveckla din färdighet i gestaltning och ditt medvetna seende. Du väljer utifrån egna preferenser och möjligheter ett vildväxande sortiment i din egen närmiljö, ett sortiment som studeras i kursens examinerande inlämningsuppgifter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)